Bergslagens Sparbank bidrar till levande kulturliv i Lindesberg

By on 4 januari, 2021

Under 2020 har Bergslagens Sparbank och bankens ägare Sparbanksstiftelsen Bergslagen delat ut nästan sex miljoner kronor till över 150 föreningar, projekt, bygdegårdar etc i Lindesberg, Nora, Ljusnarsberg och Storfors kommuner – däribland till flera kulturverksamheter.

Bergslagens Sparbank och Sparbanksstiftelsen Bergslagen ger tillsammans bidrag, sponsring och annan stöttning för att ge tillbaka till samhället. På så sätt skiljer sig banken från andra. ”För oss och vår ägarstiftelse är det oerhört viktigt med ett levande Bergslagen. Att bidra till den lokala samhällsutvecklingen är en del av vår affärsidé och ägarstiftelsens syfte”, förklarar bankens VD Cecilia Jeffner i ett pressmeddelande.

Bergslagens Sparbank har en lång tradition av att på olika sätt stödja samhället. Syftet är att främja en sund och hållbar finansiell situation för de många människorna och företagen. Att vara banken för de många innebär också att engagemang och sponsring ska nå breda grupper i samhället och bankens sponsringsverksamhet spänner över såväl kultur, samhälle och idrott.

Speciellt för i år var den nyinstiftade Sparbanksmiljonen – ett föreningsstöd till följd av pandemin som slagit hårt mot föreningar och organisationer på flera sätt bl a inställda tävlingar, marknader och event. Och publikrestriktioner. I våras bestämde därför Bergslagens Sparbank att dela ut den första Sparbanksmiljonen. Och när det visade sig att pandemin även höll greppet om hösten fattades beslut att dela ut ytterligare en miljon.

Förutom Sparbanksmiljonen har bidrag och engagemang under året varit allt från Sparbanksbonusen för att främja den lokala handeln till bryggor, lekutrustningar, renoveringar, digitala orienteringskartor, flera padelbanor och mycket, mycket mer. Viktiga bidrag och händelser som behåller bygden levande.

”Inget av detta hade varit möjligt utan våra kunder, så därför vill vi nu gå ut med ett stort och varmt tack till alla våra kunder. För utan kunderna så skulle vi ju inte kunna ge tillbaks så mycket till Bergslagen”, avslutar Cecilia Jeffner.

Sparbanksmiljonen till lokala föreningar

Stig Johansson – kassör i föreningen Bergslagens Spektakelteater. Foto: Bergslagens Sparbank

74 lokala föreningar – däribland Bergslagens Spektakelteater – har fått dela på en miljon kronor, pengar som till stor del kommer att gynna barn- och ungdomsverksamhet i Bergslagen.

Mikael Tiderman – museichef på Frövifors pappersbruksmuseum som får stöd av Sparbanksstiftelsen Bergslagen. Foto: Bergslagens Sparbank

Sparbanksstiftelsen Bergslagen vill vara en aktiv deltagare i utvecklingen av bygden och genom bidrag främja verksamheter inom näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur. Alla med anknytning till Lindesbergs, Ljusnarsbergs, Nora och/eller Storfors kommununer kan söka.

Exempel på verksamheter som fått stöd under 2020:

 • Stiftelsen Frövifors Pappersbruksmuseum – Anpassning av lokaler för visning av ömtåliga föremål.
 • Lindesbergs Hembygdsförening – Appen historiska Lindesberg.
 • Ställbergs Gruva – Renovering och nyetablering av foajé o scenrum
 • Finnhyttans Bygdegårdsförening – Omläggning av tak
 • Ställdalens Byalag – Folkets trädgård i Ställdalen
 • Ervalla Hembygdsförening – Publikation för marknadsföring av Ervalla
 • Studieförbundet Örebro/Värmland – Starta upp amatörteaterförening i norra länsdelen
 • Kulturskolan Garnalia – Musikalprojekt
 • Ideella Kulturföreningen Circustältet – Stadra Teaters verksamhet
 • Bergslagens Spektakelteater – Teaterprojekt i Ramsberg/Ösarhyttan
 • Järle Stadsförening – Författaraftnar på Svalbo
 • Nora Art – Aktiviteter, konstnärssamtal, workshops m.m.
 • Föreningen ”Sommarmusik på Lundsberg” – Kammarmusikvecka

Kultur | Länet
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login