All posts tagged "Kulturliv"

 • Miljoner i stöd till det regionala kulturlivet

  Åtta regionala kulturaktörer får dela på cirka 4,7 miljoner kronor i kulturstöd för år 202, det fattade kulturnämnden beslut om vid dagens sammanträde. Varje år delar Region Örebro län ut stöd till aktörer som har uppdrag och...

  • Posted februari 8, 2024
  • 0
 • Innovation och samarbete för ett levande kulturliv i hela landet

  Tisdagen den 22 augusti besöker kulturminister Parisa Liljestrand Sveriges fritids- och kulturchefsförenings årskonferens i Helsingborg, konferensens tema är innovation och samarbete. – Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet och Sveriges kommuners och regioners insatser är...

  • Posted augusti 22, 2023
  • 0
 • Stor satsning på lokalt kulturliv

  Stor satsning på lokalt kulturliv, de har beviljats stöd i Örebro. Nu är det klart vilka kulturprojekt som får finansiering inom Kulturens kapillärer – Nyorientering. Satsningen pågår fram till våren 2024 och ska stötta lokala föreningar i ett...

  • Posted maj 16, 2023
  • 0
 • Nytt stöd ska stärka det lokala kulturlivet i Örebro

  Från och med idag kan lokala kulturföreningar i Örebro söka projektstöd från Kulturens kapillärer – Nyorientering. Satsningen kommer från Ideell kulturallians med stöd av Postkodstiftelsen och syftet är att hjälpa lokala föreningar att orientera sig i ett...

  • Posted februari 8, 2023
  • 0
 • Det är här det händer

  ”Det är här det händer” konstateras i en ny 16-sidig broschyr som presenterar det rika, breda och levande kulturlivet i Lindesbergs kommun. Den annonsfinansierade broschyren har producerats av Lindesbergs kommuns kultur- och fritidsenhet. ”Kulturen är viktig i vår...

  • Posted mars 15, 2022
  • 0
 • 114 miljoner kronor till länets kulturliv

  Länets kulturliv tilldelas cirka 114 miljoner kronor i ekonomiskt stöd för år 2022, det beslutade Region Örebro läns kulturnämnd vid dagens sammanträde. När Region Örebro län delar ut ekonomiskt stöd till länets kulturliv kan detta ske på...

  • Posted februari 9, 2022
  • 0
 • Så ska Region Örebro län bidra till ett rikt kulturliv i hela länet 2022

  Region Örebro läns kulturnämnd har beslutat hur verksamheten inom kulturområdet ska bedrivas och finansieras under nästa år. Under 2022 vill kulturnämnden lägga särskilt fokus på 1) att stärka länets kulturella infrastruktur med anledning av Coronapandemin; 2) att kultur ska vara en...

  • Posted november 3, 2021
  • 0
 • Ytterligare ekonomiskt stöd till länets kulturliv

  Under det senaste året har Region Örebro län delat ut olika typer av ekonomiskt stöd till de kulturella verksamheter som drabbats hårt av pandemin. Men behovet är fortsatt stort och vid kukturnämndens senaste sammanträde fördelades ytterligare cirka 7,7 miljoner...

  • Posted juni 7, 2021
  • 0
 • Ytterligare ekonomiskt stöd till länets kulturliv

  Under det senaste året har Region Örebro län delat ut olika typer av ekonomiskt stöd till de kulturella verksamheter som drabbats hårt av pandemin. Men behovet är fortsatt stort och vid dagens sammanträde fattade kulturnämnden beslut om...

  • Posted juni 2, 2021
  • 0
 • Örebro läns professionella kulturliv har drabbats hårt – många utan skyddsnät

  Nästan hälften av länets professionella kulturskapare har sämre möjlighet att försörja sig under pandemin, det visar en kartläggning som Region Örebro län har genomfört. Kulturföretag som vanligtvis klarar sig utan offentligt stöd har drabbats hårt under pandemin....

  • Posted mars 25, 2021
  • 0