Alla inlägg taggade "Kulturliv"

 • Så ska Region Örebro län bidra till ett rikt kulturliv i hela länet 2022

  Region Örebro läns kulturnämnd har beslutat hur verksamheten inom kulturområdet ska bedrivas och finansieras under nästa år. Under 2022 vill kulturnämnden lägga särskilt fokus på 1) att stärka länets kulturella infrastruktur med anledning av Coronapandemin; 2) att kultur ska vara en...

  • Skrivet november 3, 2021
  • 0
 • Ytterligare ekonomiskt stöd till länets kulturliv

  Under det senaste året har Region Örebro län delat ut olika typer av ekonomiskt stöd till de kulturella verksamheter som drabbats hårt av pandemin. Men behovet är fortsatt stort och vid kukturnämndens senaste sammanträde fördelades ytterligare cirka 7,7 miljoner...

  • Skrivet juni 7, 2021
  • 0
 • Ytterligare ekonomiskt stöd till länets kulturliv

  Under det senaste året har Region Örebro län delat ut olika typer av ekonomiskt stöd till de kulturella verksamheter som drabbats hårt av pandemin. Men behovet är fortsatt stort och vid dagens sammanträde fattade kulturnämnden beslut om...

  • Skrivet juni 2, 2021
  • 0
 • Örebro läns professionella kulturliv har drabbats hårt – många utan skyddsnät

  Nästan hälften av länets professionella kulturskapare har sämre möjlighet att försörja sig under pandemin, det visar en kartläggning som Region Örebro län har genomfört. Kulturföretag som vanligtvis klarar sig utan offentligt stöd har drabbats hårt under pandemin....

  • Skrivet mars 25, 2021
  • 0
 • 105 miljoner kronor till länets kulturliv

  Länets kulturaktörer kommer att tilldelas 105 miljoner kronor i stöd under året. Det beslutade Region Örebro läns kulturnämnd vid dagens sammanträde. Inom ramen för kultursamverkansmodellen gör Region Örebro län och staten gemensam sak för att stötta det...

  • Skrivet februari 8, 2021
  • 0
 • Bergslagens Sparbank bidrar till levande kulturliv i Lindesberg

  Under 2020 har Bergslagens Sparbank och bankens ägare Sparbanksstiftelsen Bergslagen delat ut nästan sex miljoner kronor till över 150 föreningar, projekt, bygdegårdar etc i Lindesberg, Nora, Ljusnarsberg och Storfors kommuner – däribland till flera kulturverksamheter. Bergslagens Sparbank...

  • Skrivet januari 4, 2021
  • 0
 • Närmare 40 miljoner kronor i stöd till länets kulturliv och civilsamhälle

  Året lider mot sitt slut och i kulturnämnden pågår planeringen inför år 2021 för fullt. – Jag ser fram emot nästa år. Det saknas inte utmaningar men jag tycker ändå att det finns goda förutsättningar för ett...

  • Skrivet december 4, 2020
  • 0
 • Ny satsning på länets kulturliv ska mildra pandemins negativa effekter

  Region Örebro läns kulturnämnd avsätter 1,5 miljoner kronor för att hjälpa länets kulturskapare att klara sig igenom den kris som coronaviruset medför. Det beslutade nämndens ledamöter vid dagens sammanträde, enligt ett pressmeddelande. Länets kulturliv drabbas hårt av...

  • Skrivet juni 12, 2020
  • 0
 • Stora inkomstbortfall för kulturliv och civilsamhälle under coronapandemin

  Kulturskapare, kulturföretag, studieförbund och föreningar har drabbats hårt av inkomstbortfall och merkostnader på grund av coronapandemin. Det visar delresultatet av den kartläggning som Region Örebro län genomfört med kulturaktörer i länet. De ekonomiska konsekvenserna för kulturlivet i...

  • Skrivet juni 10, 2020
  • 0
 • Målet i regionala kulturplanen – ett blomstrande kulturliv i hela länet

  Det övergripande målet i den regionala kulturplanen för Örebro län är ett blomstrande kulturliv i hela länet. För att nå dit är inriktningen i kulturplanen 2020-2023 solidariskt fördelad kultur med en regionalpolitisk vilja att kulturaktörer som får...

  • Skrivet oktober 23, 2019
  • 0