Bostadspriserna i Örebro län sjunker

By on 15 januari, 2023
Arkivbild

De senaste tre månaderna har bostadsrättspriserna i Örebro län sjunkit med 10 procent, medan villapriserna sjunkit med 11 procent. I samtliga län har villapriserna nu minskat det gångna året, det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik som analyserats av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

– Det är svårt att dra några direkta slutsatser av prisutvecklingen under december, eftersom det alltid är en lugnare månad på bostadsmarknaden. Men fortsatt höga elpriser, stigande räntor och den höga inflationen gör det ekonomiskt tuffare för många hushåll och antalet bostadsförsäljningar var färre än normalt, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

I Örebro län har bostadsrättspriserna sjunkit med 10 procent de senaste tre månaderna, medan villapriserna visar en nedgång med 11 procent. För landet i stort visar motsvarande siffror en nedgång på 2 procent för bostadsrätter och minus 8 procent för villor.

– Den extrema uppgången under de två senaste åren har skapat en stor fallhöjd för bostadspriserna i Sverige som genom den perfekta stormen av chockhöjda räntor, elkris och kraftig inflation, nu tillhör de som sjunkit mest i världen 2022. Trots det ser vi fler och fler tecken på ökad optimism och räknar med att prisfallet stannar av under våren, säger Marcus Svanberg.

Sett över en 12-månadersperiod har priserna på bostadsrätter i Örebro län sjunkit med 12 procent, medan villapriserna sjunkit med 9 procent. I riket som helhet visar motsvarande siffror en nedgång på 9 procent för bostadsrättspriserna och en minskning med 10 procent för villapriserna. Fritidshuspriserna i Örebro län har sjunkit med 6 procent på årsbasis, att jämföra med 1 procents nedgång i landet som helhet.

– Antalet bostäder till salu ligger fortfarande på historiskt höga nivåer. Under året får den som exempelvis ska sälja en eluppvärmd villa, eller en bostadsrätt i en högt skuldsatt förening, räkna med att prisläget kan ha försämrats och att det tar längre tid innan bostaden blir såld, säger Marcus Svanberg.

De tre senaste månaderna såldes 406 bostadsrätter i Örebro län, vilket är 36 procent färre än samma period förra året. Antalet sålda villor var 352, en nedgång med 15 procent.

Kommuner mot strömmen – här har bostadspriserna ökat mest under 2022:

Villor   Bostadsrätter  
1. Forshaga +16% 1. Sandviken +30%
2. Söderhamn +7% 2. Tjörn +21%
3. Västervik +6% 3. Örnsköldsvik +21%
4. Tingsryd +6% 4. Nässjö +19%
5. Bollnäs +6% 5. Åre +14%

Tre tips – så kan du agera när räntorna stiger

1. Ta höjd för högre boendekostnader

Räkna på vad som händer med din privatekonomi om räntan på sikt uppgår till 4–5 procent. Vad skulle du behöva dra ner på om boendekostnaderna ökar? Din bank kan hjälpa till med beräkningarna.

2. Välj rörlig eller bunden ränta med omsorg
Om du vill minska din risk för högre ränteuppgång än väntat och ha mer förutsägbarhet för hushållsekonomin kan det vara läge att binda räntan.

3. Ansök om jämkning
Det så kallade ränteavdraget gör det möjligt för bolåntagare att göra skatteavdrag för en del av räntekostnaderna. Genom att ansöka om jämkning hos Skatteverket kan du betala mindre skatt varje månad i stället för att deklarera avdraget året efter.

Tre tips – så sänker du elkostnaden och höjer värdet på din bostad:

1. Behåll värmen i huset

Upp till en tredjedel av husets energiförlust sker genom dörrar och fönster. Se över lister och isoleringar runt dörrar och fönster för att minimera värmeförluster. En ny ytterdörr kan dessutom både höja värdet på huset och öka skyddet mot inbrott.

2. Byt energisystem
Att byta eller förbättra bostadens uppvärmningssystem kan vara en lönsam investering som markant sänker hushållets elräkning. Gör en kalkyl över vad som ger den bästa helhetslösningen för din bostad.

3. Installera solceller

Solceller både höjer värdet på en bostad med i snitt 100 000 kronor och sänker elkostnaden. Från och med förra året kan du ansöka om skattereduktion i samband med installationen. En certifierad installatör hjälper dig att optimera vinkel och riktning på solcellerna.

Tre tips – så gör du en trygg bostadsaffär på en orolig marknad

1. Köp och sälj vid samma tidpunkt.
Bostadspriserna steg kraftigt i stora delar av landet under coronapandemin, medan de under 2022 föll på de flesta platser. Försök att sälja och köpa vid ungefär samma tidpunkt, så har tillfälliga upp- eller nedgångar i pris mindre betydelse.

2. Se över din boendeekonomi.
Om du har små marginaler i boendeekonomin – planera ditt bostadsköp utifrån hur stigande räntor och en förändrad inkomst skulle kunna påverka dig.

3. Sälj först.
Om du ändå känner dig osäker – sälj din bostad innan du köper en ny. Då vet du utgångsläget inför ditt köp och kan enklare räkna på vilken månadskostnad du känner dig bekväm med.

Om statistiken

Statistiken hämtas från Svensk Mäklarstatistik och baseras på försäljningen av 22 381 bostadsrätter och 10 777 villor under oktober 2022–december 2022. Tremånaderssiffran är en jämförelse med juli 2022–september 2022, årssiffran är en jämförelse mellan oktober 2021–december 2021 och enmånadssiffran är en jämförelse mellan september 2022–november 2022 och aktuell period. Rikssiffrorna beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar. Prisstatistiken för fritidshus baseras på försäljningen av 4 706 fritidshus under januari 2022–december 2022 och utvecklingen jämförs med föregående tolvmånadersperiod.

Ekonomi | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Länsförsäkringar Fastighetsförmedling

You must be logged in to post a comment Login