Bostadspriserna i Örebro län stiger

By on 11 augusti, 2023
Arkivbild

De senaste tre månaderna har bostadsrättspriserna i Örebro län stigit med 2 procent, medan villapriserna stigit med 5 procent. I Sverige som helhet har priserna på bostadsrätter legat still, medan villapriserna stigit med 2 procent under samma period.

Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik som analyserats av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

– Efter mer än ett år av tuffa privatekonomiska utmaningar för många svenskar ser vi nu en successivt förbättrad efterfrågan på bostäder, något vi bedömer kommer fortsätta under hösten. Eftersom räntan inte väntas stiga så mycket mer har det nu blivit lättare att göra en budget och planera sin bostadsaffär, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

I Örebro län har bostadsrättspriserna stigit med 2 procent de senaste tre månaderna, medan villapriserna visar en uppgång med 5 procent. I landet som helhet har villapriserna stigit med 2 procent, medan priserna på bostadsrätter legat still.

– Unga och ensamhushåll har drabbats hårt av stigande räntor och kraftig inflation, men vi ser ändå ett ökat intresse för mindre bostäder i samband med terminsstarten på högskolor och universitet. Troligen blir dock takten i budgivningarna lägre än de senaste åren och försäljningarna kan komma att dra ut på tiden, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Sett över en 12-månadersperiod har priserna på bostadsrätter i Örebro län sjunkit med 15 procent, medan villapriserna sjunkit med 8 procent. I riket som helhet visar motsvarande siffror en nedgång på 2 procent för bostadsrättspriserna och en minskning med 10 procent för villapriserna. Fritidshuspriserna i Örebro län har sjunkit med 12 procent på årsbasis, att jämföra med 7 procents nedgång i landet som helhet.

– Vi förväntar oss ökad konkurrens om attraktiva villor efter sommaren. I höst och vinter kommer dock många återigen drabbas av höga elräkningar och vi bedömer att bostäder med omoderna uppvärmningssystem fortsätter att vara mer svårsålda, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

De tre senaste månaderna såldes 409 bostadsrätter i Örebro län, vilket är 18 procent färre än samma period förra året. Antalet sålda villor var 404, en nedgång med 20 procent.

Tre tips – så kan du agera när räntorna stiger

….

1. Ta höjd för högre boendekostnader
Räkna på vad som händer med din privatekonomi om räntan fortsätter stiga ännu mer. Vad skulle du behöva dra ner på om boendekostnaderna ökar? Din bank kan hjälpa till med beräkningarna.

2. Välj rörlig eller bunden ränta med omsorg
Om du vill minska din risk för högre ränteuppgång än väntat och ha mer förutsägbarhet för hushållsekonomin kan det vara läge att binda räntan.

3. Ansök om jämkning
Det så kallade ränteavdraget gör det möjligt för bolånetagare att göra skatteavdrag för en del av räntekostnaderna. Genom att ansöka om jämkning hos Skatteverket kan du betala mindre skatt varje månad i stället för att deklarera avdraget året efter.

….

Tre tips – så sänker du elkostnaden och höjer värdet på din bostad

1. Behåll värmen i huset
Upp till en tredjedel av husets energiförlust sker genom dörrar och fönster. Se över lister och isoleringar runt dörrar och fönster för att minimera värmeförluster. En ny ytterdörr kan dessutom både höja värdet på huset och öka skyddet mot inbrott.

2. Byt energisystem
Att byta eller förbättra bostadens uppvärmningssystem kan vara en lönsam investering som markant sänker hushållets elräkning. Gör en kalkyl över vad som ger den bästa helhetslösningen för din bostad.

3. Installera solceller
Solceller både höjer värdet på en bostad med i snitt 140 000 kronor och sänker elkostnaden. Sedan förra året kan du ansöka om skattereduktion i samband med installationen. En certifierad installatör hjälper dig att optimera vinkel och riktning på solcellerna.

….

Tre tips – så gör du en trygg bostadsaffär på en orolig marknad

1. Köp och sälj vid samma tidpunkt
Bostadspriserna steg kraftigt i stora delar av landet under coronapandemin, medan de under 2022 föll på de flesta platser. Försök att sälja och köpa vid ungefär samma tidpunkt, så har tillfälliga upp- eller nedgångar i pris mindre betydelse.

2. Se över din boendeekonomi
Om du har små marginaler i boendeekonomin – planera ditt bostadsköp utifrån hur stigande räntor och en förändrad inkomst skulle kunna påverka dig.

3. Sälj först
Om du ändå känner dig osäker – sälj din bostad innan du köper en ny. Då vet du utgångsläget inför ditt köp och kan enklare räkna på vilken månadskostnad du känner dig bekväm med.

Här är länen där bostadspriserna har minskat mest det senaste året:

 

Bostadsrätter

   

Villor

   

Fritidshus

 

1. Jönköpings län

-17%

1. Södermanland

-14%

1. Stockholms län

-13%

2. Värmland

-16%

2. Västerbotten

-13%

2. Örebro län

-12%

3. Örebro län

-15%

3. Västmanland

-12%

3. Gotland

-11%

….

  Bostadsrätter
Tre månader
Tolv
månader
Medelpris
(kr/m2)
Villor
Tre månader
Tolv
månader
Medelpris
(kr/m2)
Askersund * * 16 999 kr * * 19 876 kr
Degerfors * * 5 588 kr * * 12 579 kr
Hallsberg * * 8 717 kr * -8,3% 14 629 kr
Hällefors * * * * * 11 809 kr
Karlskoga -0,5% -14,4% 8 302 kr -6,3% -14,5% 14 922 kr
Kumla * * 16 715 kr 0,5% -9,3% 20 708 kr
Laxå * * 4 492 kr * * 9 190 kr
Lekeberg * * 15 965 kr * * 20 752 kr
Lindesberg * * 10 690 kr 12,1% -8,5% 14 693 kr
Ljusnarsberg * * 1 215 kr * * 4 682 kr
Nora * * 7 466 kr * * 19 878 kr
Örebro 4,8% -9,7% 27 328 kr 2,6% -7,7% 25 835 kr
Örebro län 1,9% -15,4% 19 577 kr 4,5% -8,0% 19 228 kr

Ekonomi | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
Statistiken hämtas från Svensk Mäklarstatistik och baseras på försäljningen av 22 992 bostadsrätter och 13 802 villor under maj 2023 – juli 2023. Tremånaderssiffran är en jämförelse med februari 2023 – april 2023, tolvmånaderssiffran med maj 2022 – juli 2022. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar. Prisstatistiken för fritidshus baseras på försäljningen av 3 939 fritidshus under augusti 2022 – juli 2023 och utvecklingen jämförs med föregående tolvmånadersperiod.

You must be logged in to post a comment Login