Bostadsrättspriserna i Örebro län sjunker mest i landet

By on 5 november, 2021
Arkivbild

De senaste tre månaderna har bostadsrättspriserna i Örebro län sjunkit med 4 procent, vilket är störst nedgång i landet. Villapriserna har backat med 2 procent, det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik som analyserats av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

– Att bostadsrättspriserna i landet börjar ta fart igen bevisar att svenskarna nu återgår till mer normala konsumtionsmönster, jämfört med den kraftiga efterfrågan på villor under pandemin. Vi räknar med fortsatt hög aktivitet på bostadsmarknaden ända fram till årsskiftet men mer stabil prisutveckling fortsättningsvis, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

I Örebro län har bostadsrättspriserna sjunkit med 4 procent de senaste tre månaderna, vilket är den största nedgången i landet. Samtidigt har villapriserna sjunkit med 2 procent. Under samma period har priset för bostadsrätter ökat med 2 procent i riket som helhet, medan villapriserna varit oförändrade.

– Oroliga börser, stigande konsumentpriser och osäkerhet kring eventuella räntehöjningar är faktorer som bidragit till en mer försiktig hållning hos landets bostadsköpare. Det kan under hösten leda till att försäljningar tar något längre tid jämfört med i våras, även om många fortfarande är intresserad av att flytta till något större, säger Marcus Svanberg.

Det senaste året har priserna på bostadsrätter i Örebro län stigit med 3 procent, medan villapriserna stigit med 13 procent. I riket som helhet är motsvarande siffror en uppgång på 7 procent för bostadsrättspriserna och en ökning med 15 procent för villapriserna. Fritidshuspriserna i Örebro län har stigit med 19 procent på årsbasis, att jämföra med 20 procents ökning i landet.

– Unga och ensamstående, som redan före pandemin hade svårt att ta sig in på bostadsmarknaden, drabbas hårdast av höga bostadspriser och kommande räntehöjningar. Pandemin borde ha setts som ett utmärkt tillfälle att skapa ett permanent undantag inom regelverket för amorteringar för dessa grupper. Tiden börjar nu bli knapp för regeringen och bostadsminister Märta Stenevi (MP) att lösa problemet innan kommande val, säger Marcus Svanberg.

Tre tips – så gör du en trygg bostadsaffär:

 1. Köp och sälj vid samma tidpunkt
  Bostadspriserna har under det senaste året stigit kraftigt i stora delar av landet. Men så länge du säljer och köper vid ungefär samma tidpunkt har tillfälliga upp- eller nedgångar i pris mindre betydelse.
  .
 2. Se över din boendeekonomi
  Om du har små marginaler i boendeekonomin – planera ditt bostadsköp utifrån hur stigande räntor och en förändrad inkomst skulle kunna påverka dig.
  .
 3. Sälj först
  Om du ändå känner dig osäker – sälj din bostad innan du köper en ny. Då vet du utgångsläget inför ditt köp och kan enklare räkna på vilken månadskostnad du känner dig bekväm med.
  Bostadsrätter   Medelpris Villor   Medelpris
  Tre månader Tolv mån (kr/m2) Tre mån Tolv mån (kr/m2)
Blekinge 1,3% 5,1% 21 642 kr 2,7% 11,9% 18 539 kr
Dalarna -0,9% 11,3% 24 572 kr -1,7% 14,9% 20 933 kr
Gotland -3,0% 9,0% 38 907 kr 4,5% 22,1% 41 996 kr
Gävleborg 8,2% 3,9% 21 659 kr -0,7% 14,5% 17 665 kr
Halland 0,8% 11,6% 38 172 kr 1,8% 15,3% 34 969 kr
Jämtland 20,8% 20,7% 35 261 kr -0,2% 13,7% 22 715 kr
Jönköpings län 4,0% 5,8% 28 840 kr -0,1% 14,3% 21 614 kr
Kalmar län -0,6% 14,9% 21 872 kr 0,7% 15,8% 18 428 kr
Kronoberg 5,6% 1,5% 25 786 kr -1,3% 11,4% 17 707 kr
Norrbotten 9,3% 13,5% 22 632 kr 5,5% 14,0% 17 892 kr
Skåne 1,7% 12,1% 33 018 kr -0,4% 16,7% 32 155 kr
Stockholms län 2,7% 6,2% 65 701 kr 0,3% 15,1% 56 584 kr
Södermanland -2,2% 12,0% 24 470 kr 0,4% 17,6% 29 917 kr
Uppsala län 3,5% 8,1% 40 119 kr -0,9% 15,0% 33 860 kr
Värmland -0,1% 6,4% 22 908 kr 3,0% 18,1% 18 377 kr
Västerbotten 6,1% 17,0% 32 586 kr 1,9% 21,0% 23 956 kr
Västernorrland 3,7% 11,7% 16 010 kr 0,6% 13,2% 15 783 kr
Västmanland 0,7% 7,9% 22 877 kr 0,4% 17,4% 28 172 kr
Västra Götaland -0,4% 6,0% 40 962 kr -0,5% 11,6% 33 710 kr
Örebro län -4,3% 2,8% 22 395 kr -1,7% 13,3% 22 917 kr
Östergötland -3,0% 9,6% 30 327 kr -3,2% 14,3% 30 409 kr
             
             

Ekonomi | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Örebro län
Om statistiken
Statistiken hämtas från Svensk Mäklarstatistik och baseras på försäljningen av 35 945 bostadsrätter och 16 161 villor under augusti 2021–oktober 2021. Tremånaderssiffran är en jämförelse maj 2021–juli 2021, årssiffran är en jämförelse mellan augusti 2020–oktober 2020 och enmånadssiffran är en jämförelse med september 2021 och aktuell period. Rikssiffrorna beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar. Prisstatistiken för fritidshus baseras på försäljningen av 6 544 fritidshus under november 2020–oktober 2021 och utvecklingen jämförs med föregående tolvmånadersperiod.

You must be logged in to post a comment Login