Bris stöttar barn hela jullovet

By on 22 december, 2022
Bild: BRIS

Julen närmar sig och det gör även jullovet, när skolan stänger innebär det för en del barn att de viktiga vuxna som barnet i vanliga fall vänder sig till försvinner. Bris har öppet dygnet runt hela lovet och finns här för varje barn som behöver någon att prata med.

Jullovet är en tid som många barn har stora förväntningar inför. I skolan pratar många om vad som hända på lovet, om man ska åka bort eller stanna hemma och fira. Men julen kan ocksåvara en orolig tid för barn. Förväntningarna inför lovet kan bli en stor besvikelse när det inte blir som man hoppats och för många barn kan julen innebära stress, bråk och konflikter.  

– Julen hos Bris skiljer sig från hur man vill att julen ska vara för barn. Vi har öppet dygnet runt även under jullovet och barn vänder sig till oss för att prata om hur de mår och vad som händer runt omkring dem. Det kan handla om att föräldrar dricker eller bråkar, om ensamhet, att man är ledsen, orolig eller har ångest, säger Nils Grönroos, kurator på Bris.  

En stor fråga inför den här julen är det ekonomiska läget. Med pågående energikris, lågkonjunktur och ökande inflation är det många familjer som behöver se över vad de har råd med och förändra sättet de firar jul på. Familjer som redan lever på marginalerna kan få svårare att få det att gå ihop. Det kan bli extra svårt för barn som märker att deras jul skiljer sig från andras och en del barn kan oroa sig för hur familjen ska klara det ekonomiska läget. 

För en del barn blir det faktum att skolan stänger över jul extra jobbigt. Skolan är en viktig del av vardagen och stabiliteten för många barn och när de försvinner behöver barnet ofta någon annan att prata med.   

– Vi vet att skolan spelar en viktig roll i barns liv. Det kan handla om klassläraren som har en bra kontakt med barnet, eller skolkuratorn som barnet kan vända sig till när det behöver prata. Under lovet försvinner de här viktiga vuxna och då finns Bris kuratorer där när barnet behöver det. Därför blir det viktigt att som annan vuxen (exempelvis släkting) om man ser eller träffar barnet under jullovet, är extra uppmärksam och våga vara en viktig vuxen samt agera om det behövs. Vi är fler som kan göra något för att fånga upp barn som inte har det bra, säger Nils Grönroos.

Vad kan du som vuxen (alltid) kan göra: 

  • Bygg en trygg och bra relation med de barn du har omkring dig. Det gör det lättare för barnet att prata med dig och berätta om något inte känns bra.
    .
  • Reagera. När du ser att ett barn mår dåligt eller bli utsatt på något sätt, se till att du tar en stund med barnet och frågar hur han eller hon mår och hur han eller hon har det. Stanna upp och lyssna noggrant. Stå kvar, även om barnet berättar saker som känns jobbiga att höra på. Förmedla till barnet att du som vuxen kan hjälpa. 
    .
  • Agera. Du som vuxen har ett ansvar att agera när du ser att ett barn far illa. Det kan handla om att säga till andra vuxna som beter sig illa eller att till exempel se till att ett barn får stöd från socialtjänsten.
    .
  • Ibland kan det vara svårt att veta hur en som vuxen ska agera. Alla vuxna som känner oro för ett barn i sin närhet kan ringa Bris vuxentelefon och få råd och stöd. 0771-50 50 50, alla vardagar kl. 9-12. 

Sverige
Örebronyheter

Källa BRIS – Barnens Rätt i Samhället

You must be logged in to post a comment Login