Brist på senioranpassade bostäder

By on 14 juni, 2022
I Örebro län har nio av tolv kommuner brist på någon typ av bostäder för äldre.
Bild: Länsförsäkringar Fastighetsförmedling

Fler än åtta av tio kommuner, 83 procent, saknar helt eller har brist på senioranpassade bostäder i någon form, visar ny statistik från Boverket som analyserats av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

27 procent av kommunerna har inte en enda seniorbostad och i 40 procent av kommunerna finns inga trygghetsbostäder alls. I Örebro län har nio av tolv kommuner brist på någon typ av bostäder för äldre.

– En god tillgång på senioranpassade bostäder ger äldre ett tryggare boende och minskar risken för ofrivillig isolering. Samtidigt är seniorbostäder en nyckel för att öka rörligheten på bostadsmarknaden, så att fler människor i alla åldrar kan byta bostad efter behov, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

….

x = Kommunen saknar eller har brist på någon typ av bostäder för äldre.

Län Kommun Brist på någon typ av bostäder för äldre
Örebro län Askersund X
Örebro län Degerfors X
Örebro län Hallsberg X
Örebro län Hällefors  
Örebro län Karlskoga X
Örebro län Kumla X
Örebro län Laxå X
Örebro län Lekeberg  
Örebro län Lindesberg X
Örebro län Ljusnarsberg X
Örebro län Nora  
Örebro län Örebro X

Tabellen baseras på kommunernas egna svar i Boverkets bostadsmarknadsenkät (BME) från 2022. Statistiken har bearbetats av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

….

Över åtta av tio kommuner, 83 procent, saknar eller har brist på någon form av senioranpassat boende. Det visar Boverkets nya statistik över kommunernas trygghets- och seniorbostäder som analyserats av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Av de kommuner som svarat uppgav 27 procent av kommunerna att de helt saknar seniorbostäder och 40 procent har inte en enda trygghetsbostad.

– Bristen på lämpliga bostäder är ett hinder för äldre som vill byta bostad och flyttskatten är ett annat. Genom att öka tillgången på senioranpassade bostäder och sänka flyttskatten skulle fler äldre kunna flytta från sina villor till ett mer lämpligt boende och på så sätt frigöra större bostäder som passar för småbarnsfamiljer, säger Marcus Svanberg.

Långvarig ensamhet ökar risken för både fysisk och psykisk ohälsa. Enligt SCB beräknas 300 000 personer vara socialt isolerade i Sverige och var tionde svensk över 75 år träffar inte sina nära och kära mer än ett par gånger i månaden.

– Med bara några månader kvar till valet efterlyser vi skarpa politiska löften om åtgärder som kan öka rörligheten på bostadsmarknaden. Kommunerna behöver bygga fler senioranpassade bostäder och regeringen behöver kraftigt sänka flyttskatten så att det blir lättare för människor att byta bostad efter behov, inte minst för den som är äldre och som har ägt sin bostad länge, säger Marcus Svanberg.

Var tredje svensk över 65 år, 35 procent, svarade att de vill flytta till en mindre bostad i en Sifoundersökning från 2019 beställd av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling  En fjärdedel av dessa uppgav att anledningen till att de inte har flyttat var att det blir för lite pengar kvar efter betald reavinstskatt.

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa Länsförsäkringar Fastighetsförmedling

You must be logged in to post a comment Login