Byt olja och filter regelbundet

By on 23 februari, 2023
Bild: Vianor

Regelbundet oljebyte gör att motorn slits mindre och bränsleförbrukningen minskar, en del bilägare tänker att man inte behöver byta oljefilter vid varje oljebyte men sanningen är att oljan klarar sig längre tid än ett oljefilter.

Det finns ingen mening att byta motorolja om oljefiltret är smutsigt. Det är viktigt att ha rätt typ av olja. Följer man inte biltillverkarens krav på typ av olja är risken stor att garantin inte gäller vid motorskada.

Motorns förbränningsprocess skapar avfall i motorn, till exempel små metallkorn och partiklar. Med tiden försämrar avfallet oljans smörjande egenskaper. Syftet med oljan är att minska friktionen i motorn och ju mer friktionen ökar desto mer ökar motorns temperatur och slitaget förvärras. Motoroljan kyler ner motorns olika delar genom att binda i sig värme.

Igentäppt oljefilter kan skada motorn

Under de senaste decennierna har bytesintervallet för oljebyte ökat betydligt. På 1990-talet hade många bilmodeller ett bytesintervall på 500 mil. I dag har många bilmodeller oljebyte efter 3 000 mils körning.

– En del bilägare anser att man behöver byta oljefilter endast vid vartannat oljebyte. Sanningen är dock att själva oljan klarar sig längre tid än oljefiltret. Oljefiltret tillverkas av papper och det är riktigt smutsigt och slitet efter några tusentals mils körning. Oljefiltret ska alltid bytas samtidigt med oljebyte, säger Magnus Fritz, bilservicechef på Vianor i Sverige.

När oljefiltret blir igentäppt flyter oljan i motorn förbi filtret utan att bli filtrerad. Om olja och oljefilter inte byts regelbundet så minskar oljans smörjande egenskaper vilket i värsta fall kan skada motorn.

På bilar med en dieselmotor är det ännu mer viktigt att byta oljan enligt biltillverkarens rekommendation. Under förbränningsprocessen släpper motorns partikelfilter igenom en hel del bränsle som blandas med motoroljan som då blir utspädd.

Viskositet och ACEA-klassificering viktigt för personbilar

Det finns en mängd olika oljetyper och det är viktigt att välja rätt typ av olja för bilen. Även hårdare utsläppskrav ställer sina krav på oljan.

– Det finns en mängd olika klassificeringsstandarder och de viktigaste för personbilar är oljans viskositet och ACEA-klassificering. Viskositeten, eller hur flytande oljan är, anges med två siffror, till exempel 10W-30. De första siffrorna före bokstaven W anger hur flytande oljan är i låga temperaturer och de andra siffrorna visar hur flytande oljan är i höga temperaturer. Ju högre siffror desto mer trögflytande är oljan, berättar Magnus Fritz.

ACEA-klassificering visar för vilket ändamål oljan är avsedd. Klass A olja är för bensindrivna personbilar, klass B olja för dieselmotorer, klass C olja för personbilar som har en katalysator eller ett partikelfilter och klass E olja för tunga fordon. Numret efter bokstaven anger för vilket bruk oljan är avsedd, ju högre tal desto mer krävande klass.

Motorgarantin gäller endast när rätt typ av olja används

Om bilen har en motorgaranti ska man vara extra uppmärksam vid val av motorolja. Det är viktigt att kontrollera att oljan uppfyller biltillverkarens krav. Om motorn har fel typ av olja är risken stor att garantin inte gäller vid en motorskada.

– Som bilägare måste du kunna bevisa vilken typ av olja som finns i motorn. Vi på Vianor registrerar alltid oljans produktnummer när vi gör ett oljebyte. Då är det enkelt att kontrollera efteråt att det finns rätt typ av olja i motorn. Vi tar alltid ansvar för att kundens bil har rätt olja i motorn, säger Magnus Fritz.

Många bilar har en givare som bevakar motoroljans skick. Efter ett oljebyte ska givaren nollställas. Om man inte gör det tror givaren att inget oljebyte har gjorts och varningslampan fortsätter att lysa. Det här kan också påverka bilens värde vid försäljning.

Kom ihåg vid oljebyte

  • Oljefilter ska alltid bytas vid oljebyte. Ny olja i motorn spelar ingen roll om oljefiltret är smutsigt.
  • Oljebyte ska göras regelbundet. Bilar med dieselmotor är speciellt känsliga då de har ett partikelfilter som gör att motoroljan späds ut med tiden.
  • Vid val av motorolja ska oljans viskositet och ACEA-klassificering kontrolleras.
  • Bilen ska ha motorolja som uppfyller biltillverkarens krav. Det garanterar också att en eventuell motorgaranti gäller vid motorskada.
  • Om bilen har en oljegivare ska den nollas vid oljebyte.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Vianor

You must be logged in to post a comment Login