Call Girl – filmkväll med samtal om demokrati

By on 5 augusti, 2021

Föreningen Panhorama bjuder in till gratis filmvisning av Call Girl den 15 augusti med möjlighet till efterföljande samtal.

Arrangemanget sker i samarbete med Bio Roxy och Örebro kommun.

Demokratins framtid diskuteras alldeles för lite idag. Hotet från icke demokratiska ideologier, grupper och organisationer utgör en realitet som bör beaktas med bakgrund av den sårbarhet som finns inbyggd i det demokratiska systemet.

Vi vill genom filmen Call Girl bidra med djupare kunskap och ökad förståelse om demokratins grundlagar och dess värdegrund, de mänskliga rättigheterna. Demokratin blir sårbar om vi inte håller den levande och aktuell. Efter filmvisningen pratar vi om innehållet och tar upp eventuella frågor om demokrati som dykt upp.

Om Call Girl och biljettbokning:

Call Girl är en svensk politisk thriller från 2012 med Pernilla August i en av rollerna. Åldersgräns 15 år. 140 min (2h 20min) plus samtal.

Om Panhorama:

Panhorama vill sprida, informera och väcka nyfikenhet kring demokratifrågor. Vi vill genom folkbildningsandan levandegöra samtalen om demokrati och skapa andra förutsättningar för samtal och diskussioner.

Panhorama har som mål att ta sig an olika aspekter och olika målgrupper för att synliggöra det som gjorts osynligt och för att stärka och diskutera demokrati och mänskliga rättigheter. Syftet är att på ett demokratiskt och jämlikt sätt bidra till att öka kunskapen hos medborgarna, få nya perspektiv och förståelse för vårt gemensamma ansvar i samhället genom exempelvis studiecirklar, våra poddar, möten i folkhemmet, konferenser och föreläsningar utanför den traditionella skolvärlden eller via olika mediekanaler.

Föreningens kärnverksamhet består av podden Blohm Olsson, Perspektivpodden, bokcirklar och demokratimiddagar, alla med fokus på att öka kunskaperna om demokrati.

» Mer information här «

Lokalt
Örebronyheter

Källa: Panhorama

You must be logged in to post a comment Login