Campus USÖ i Örebro byggs ut

By on 24 mars, 2023
Arkivbild

Campus vid Regionsjukhuset i Örebro har utökats med 6000 kvadratmeter i ett bygge som sömlöst ansluter till tidigare Campus och som siktar mot en certifiering enligt Miljöbyggnad Guld.

Region Örebro län har byggt om och byggt till Campus USÖ (Universitetssjukhuset i Örebro) för hyresgästen Örebro Universitet. Tillbyggnaden omfattar 6000 kvadratmeter och ombyggnaden i den gamla byggnaden cirka 1000 kvadratmeter.

– Strävan har varit att åstadkomma en sömlös övergång mellan den gamla och den nya byggnaden, både invändigt och utvändigt, och att ta vara på befintligt material, berättar Fredrik Vadsten, byggprojektledare för Region Örebro län.

– Vi siktar på Miljöbyggnad Guld (Sweden Green Building Council (SGBC)) och har en preliminär certifiering som ska verifieras under två år. Vi har arbetat med Byggvarubedömningen för att få till rätt val av material med mera. Vi hade redan tidigare solpaneler på taket och har kompletterat med fler på nya delen.

Skapar en kreativ miljö

Ambitionerna med både gestaltning och hållbarhet var höga med tillbyggnaden av det så kallade X-huset på Campus USÖ och läkarprogrammets lokaler där. Målet var att skapa en kreativ forsknings- och undervisningsmiljö med platser för spontana och planerade möten mellan studenter, lärare, forskare och besökare. Miljön intill gamla kruttornet i rött tegel beskrivs med sin grönska som en attraktiv park.

Den tidigare Campus-byggnaden har fyra plan ovan mark och tillbyggnaden fem, varav det översta är indraget.

Nybyggnadsdelen omfattar ett utgrävt källarplan och rymmer bland annat fastighetsteknik, omklädningsrum och förråd. I entréplan finns en restaurang med komplett restaurangkök. En trappa upp, på plan 1, finns föreläsningssal och en stor hörsal med avancerad AV-teknik samt mingelytor för tillställningar och minimässor. Här finns också ett utskjut i hörsalen med stora glaspartier. Plan 2 rymmer bland annat kontor, grupprum och kommunikationsstråk. På plan 3 finns ett kliniskt träningscenter med tre salar medan plan 4 har kontor och seminarierum. Det översta plan 5 har plats för representation med bland annat ett serveringskök.

Ombyggnationen i den gamla delen av Campus omfattar 1000 kvadratmeter främst på plan 0, 3 och 4, bland annat några labb, kontor och konferensrum.

Nybygget består av betong och stålstomme, HDF-bjälklag och utfackningsväggar. Fasaderna i det nya sammanbyggda huset är i puts och tegel.

Har hanterat utmaningarna

Projekteringen av utbyggnaden Campus USÖ Regionsjukhuset startade under 2019 och byggnationen inleddes i början av 2021. Bland utmaningarna i projektet har man, som så många andra byggprojekt, att det utförs under pågående verksamhet.

– Både verksamhet och utbildningar har varit igång och vi har försökt att störa så litet som möjligt.

Man har förstås också haft att ta hänsyn till pandemitiden då det gällt att hålla isär människor och den efterföljande tiden med kostnadsökningar och leveransproblem till följd av kriget i Ukraina.

– Trots allt har vi kunnat hantera detta och bara drabbats av mindre tidsförskjutning, säger Fredrik Vadsten.

Campus USÖ Regionsjukhuset har cirka 600 studenter som väntas bli nära 800 efter tillbyggnaden, medan antalet anställda väntas öka från cirka 160 till omkring 285.

Örebro
Örebronyheter

Källa: Stordåhd Kommunikations

You must be logged in to post a comment Login