Därför skedde 90 000 vattenskador i hemmen 2023

By on 14 april, 2024
Arkivbild

Gamla ledningar och nya vitvaror innebär störst risk för vattenskador, och svenska folket behöver förbereda sig bättre för kalla vintrar för att undvika frysskador. Det visar Vattenskaderapporten 2023, som baseras på försäkringsbolagens statistik över vattenskador.

Samtidigt ger en djupdykning i statistiken en rad intressanta insikter.

Vattenskadecentrum är en sammanslutning av försäkringsbolag och branschorganisationer, som varje år ger ut Vattenskaderapporten. I rapporten finns siffror och analyser om inrapporterade vattenskador från försäkringsbolagen.

Förra året rapporterades 90 000 vattenskador in.

Av dem besiktades 35 099 skador, vilket är antalet som ligger till grund för 2023 års Vattenskaderapport.

– Trenderna från tidigare år håller i sig; åldrade kall- och varmvattenledningar står för flest skador generellt, hela 55 procent av alla ledningsskador. Tyvärr är köket fortfarande det rum i huset som har flest vattenskador, ofta på grund av nyare kylskåp. Vattenskador som orsakas av tätskikt fortsätter att minska. Majoriteten av skadorna i tätskikt, 80 procent, sker i golv, säger Pierre Lundborg, verksamhetsledare för Vattenskadecentrum.

En glädjande trend, är att det numera är tydligt att effektivare tätskikt i våtrum minskar vattenskadorna. Allra minst andel vattenskador sker genom tätskikt av plastmatta som sitter bakom kakel och keramiskt material.

Vintern 2023 var kall, vilket syns i statistiken, hela 20 procent av skadorna på ledningssystem orsakades av frysskador 2023.

– Kombinationen äldre ledningar och sträng kyla, där ledningarna inte är ordentligt isolerade, leder tyvärr till kostsamma vattenskador. Samtidigt är det relativt enkelt att se över sina ledningar, åtgärda bristfällig isolering och stänga av inkommande vatten i sommarhus i tid innan vintern, säger Pierre Lundborg.

….

Vattenskaderapporten 2023 i korthet

 • 35 099 besiktade skador ligger som grund för rapporten
 • 59 % av vattenskadorna orsakades av ledningssystem
 • 36 % av skadorna inträffar i kök
 • 8,4 % av det totala antalet skador orsakas av kylskåp

….

Vattenskador orsakade av ledningssystem

 • 66 % beror på åldersrelaterade skador
 • 20 % beror på frysskador
 • 10 % beror på utförandefel

….

Vattenskador orsakade av köksutrustning

 • 53 % orsakas av kyl/frys
 • 27 % orsakas av diskmaskin

….

Vattenskador orsakade av tätskikt i våtrum

 • 36 % orsakades av läckage vid anslutning till golvbrunn
 • 11 % av skadorna skedde vid skarv/fog

Sverige
Örebronyheter

Källa: Säker Vatten

You must be logged in to post a comment Login