Efter åskovädret sjunker nu vattnet undan

By on 16 augusti, 2023
Arkivbild

Vattnet sjunker undan, fortsatt liten marginal med välfyllda vattendrag och sjöar. Efter åskovädret tisdagen den 15 augusti sjunker nu vattnet undan, marken är dock fortfarande mycket mättad och framför allt de små vattendragen blir snabbt fyllda.

–Vi följer händelseförloppet med vattenläget och dess påverkan noga tillsammans med närliggande kommuner och berörda myndigheter och stödjer räddningstjänsten i deras arbete, säger Mats Brantsberg, säkerhetschef på Örebro kommun.

Arbetet fortsätter med att få bort vatten från gator, rensa i galler, ta bort nedfallna träd och material som kan stoppa upp vattnet. De flesta kommunala gator är framkomliga men vi uppmanar till stor försiktighet där det finns mycket vatten.

Vatten kan vara mycket strömt även om det inte är särskilt djupt. Det är vattenansamlingar på flera platser, exempelvis Gäddestavägen som är fortsatt avstängd och fotbollsplanen vid Björkhaga. Grusvägen till Tekniska kvarnen vid Karlslund som var tvungen att stängas av under tisdagen pga vattenmängderna, är nu åter framkomlig.

Mer om framkomligheten på vägarna på Trafikverkets webbplats

– Kommunens verksamheter har kunnat fortgå men tyvärr är det många enskilda fastighetsägare som drabbats hårt. Vi kommer att ha fortsatt fokus på att mildra konsekvenserna och ha beredskap för om det kommer ytterligare regn, fortsätter Mats Brantsberg, säkerhetschef på Örebro kommun.

Flera fick sina källare eller trädgårdar översvämmade under tisdagskvällen och det fortsätter att komma in översvämningsärenden till kommunen från fastighetsägare. Kontakta alltid ditt försäkringsbolag och anmäl även till Örebro kommun vad som har hänt för att få hjälp med att dokumentera. Kontakta Servicecenter.

Örebro
Örebronyheter

Källa: Örebro kommun
Läs om vad du som fastighetsägare kan göra för att minska risken för en översvämning och vid en översvämning på sidan Felanmälan och vattenskador – https://www.orebro.se/bygga-bo–trafik/vatten–avlopp/felanmalan–vattenskador.html.

You must be logged in to post a comment Login