Ekonomi – Regeringens budgetproposition 2017 ur ett studentperspektiv

By on 2 oktober, 2016

Sveriges förenade studentkårers (SFS) rapport är en kritisk granskning av regeringens budgetproposition för 2017 utifrån ett studentperspektiv, SFS konstaterar att regeringen hoppat över satsningar på högre utbildning.

Vi är oroade över att regeringen ser på högre utbildning endast som en arbetsmarknadsåtgärd som ska leda till jobb och att politiken i alltför hög grad detaljstyr de ökade anslagen för forskning. SFS är även kritiska till att de resurser som ges till utbildningar på grundnivå och avancerad nivå går till att öka antalet utbildningsplatser istället för att öka kvaliteten på landets utbildningar.

Regeringens budgetproposition visar att regeringen Löfven inte delar SFS grundläggande syn på värdet av högre utbildning, vare sig för enskilda individer eller för samhället i stort. Det är ett alltför ensidigt fokus på högre utbildning som en arbetsmarknadsåtgärd som ska leda till jobb och vi saknar ett helhetsperspektiv på högre utbildning. Regeringen har verkligen inte lyssnat på studenterna och SFS krav om satsningar på utbildningarnas kvalitet och ett förändrat resurstilldelningssystem, säger SFS vice ordförande Charlotta Tjärdahl.

SFS anser att varje student har rätt till en kvalitetsdriven utbildning och vi betonar vikten av god pedagogik, bred användbarhet och långsiktighet i styrningen av akademin. Budgetpropositionen är tyvärr en tydlig signal om att dagens studenter inte är prioriterade av de som är ytterst ansvariga för landets välfärd, säger SFS vice ordförande Charlotta Tjärdahl.

En ljusglimt i budgetpropositionen gäller frågan om socialförsäkring för studenter, där regeringen äntligen verkar gå studenterna till mötes. I propositionen finns referenser till den parlamentariska socialförsäkringsutredning som gjorts och som ställer sig positiv till SFS krav på en sänkning av antalet karensdagar, möjlighet till deltidssjukskrivning och tydliggörande av ansvar. SFS hoppas att regeringen genomför de föreslagna åtgärderna snarast.

Ekonomi
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login