Ekonomi – Staten betalade ut 600 miljoner kronor

By on 29 september, 2016

Staten betalade ut 600 miljoner kronor för att minska barngrupperna i förskolan. Saldot i statens budget för augusti blev ett överskott på 26,9 miljarder kronor. Det är 5,8 miljarder kronor högre än samma månad 2015.

Utgifterna är också högre än i augusti förra året, delvis beroende på utbetalningar till kommunerna för att minska förskolornas barngrupper. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Statens totala inkomster blev 89,0 miljarder kronor i augusti. Det är 8,8 miljarder kronor högre än i augusti 2015. Ökningen beror främst på högre skatteinkomster.

De totala utgifterna uppgick till 62,1 miljarder kronor i augusti. Det är 3,0 miljarder kronor högre än samma månad 2015. Skillnaden förklaras delvis av att utgifterna för migration ökade med 0,8 miljarder kronor. De högre utgifterna beror också på att staten har lämnat bidrag till kommunerna med 0,6 miljarder kronor för mindre barngrupper i förskolan. Därmed har hela satsningen på 0,8 miljarder kronor betalats ut. Bidraget ska användas till att antingen minska barngruppernas storlek eller till att motverka en ökning av barngruppernas storlek. Bidraget är 30 000 kronor för varje plats som kommunerna minskar en barngrupp med.

Saldot i statens budget hittills i år visar ett överskott på 132,5 miljarder kronor. Det är 94,4 miljarder kronor högre än för samma period 2015.

Nästa månadsutfall för statens budget publiceras den 27 oktober 2016.

Ekonomi
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login