En av fem husdjursägare skämtar med sitt husdjur

By on 1 april, 2023
Bild: Arken Zoo

En av fem husdjursägare skämtar med sitt husdjur, och det är inget aprilskämt. ”April, april din dumma sill” kanske en av fem svenskar säger till sina husdjur idag lördag, det visar sig nämligen att så många svenska husdjursägare skämtar med sina husdjur.

Förutom skämt väljer vi också att prata med våra husdjur om kärlek, ekonomi och hemligheter. Men samtalsämnena skiljer sig åt mellan de nordiska länderna. 

Det är Arken Zoos årliga Husdjursbarometer 2023 som har tagit reda på vad husdjursägare i Sverige, Finland och Norge vanligtvis pratar med sina husdjur om.

Svenskarna och norrmännen skämtar gärna med sina husdjur medan finnarna pratar kärlek och livskris. Andra ämnen som vi tar upp med våra husdjur är ekonomi, politik och faktiskt, heminredning.

När husdjursägare i Sverige, Finland och Norge fick frågan vad de pratar med sina husdjur om svarade en av fem husdjursägare i Sverige och Norge att de brukar skämta med sina husdjur. I Finland är man däremot mindre benägen att skämta med sina husdjur och väljer i större utsträckning att i stället prata om kärlek och relationer.

Det här är tredje året vi genomför Husdjursbarometern och för oss är det viktigt att täcka alla aspekter av husdjursägandet. Vi ska aldrig underskatta de mjuka värdena av att ha ett husdjur som sällskap vilket den specifika frågan, vad du pratar med ditt husdjur om, visar. För oss är ett husdjur så mycket mer, det är en vän och för många en förtrogen.

Det är förmodligen därför vi väljer att dela allt från skämt och politik till kärlek och relationer och inte minst hemligheter med våra husdjur, som sällan skvallrar, säger Sarah Frelin Ekvall, marknadschef på Arken Zoo.

Statistiken skiljer sig alltså delvis åt mellan de nordiska länderna. Förutom att fler svenskar och norrmän skämtar med sina husdjur hamnar ämnet livskriser längre ner i Sverige och Norge jämfört med Finland. Samtidigt återfinns ämnet heminredning på samtliga listor, precis som att hemligheter hamnar på en tredje plats över vanliga samtalsämnen vi delar med våra husdjur i alla tre länder.

Att prata med sitt husdjur är positivt för alla parter

Människan har ett behov av antropomorfism, att skapa mänsklig karaktär på icke-människor. Vi gillar att förmänskliga saker eller djur, vilket kan förklara varför den absoluta majoriteten, 79%, av alla tillfrågade husdjursägare i Husdjursbarometern uppger att de pratar med sina husdjur. Närheten och effekten av husdjursägande har visat sig vara positivt för vårt välmående, och att prata med sitt husdjur kan skapa en fördjupad kontakt mellan människa och djur.

För husdjuren kan den verbala kontakten med ägaren ge trygghet och en känsla av samhörighet och närhet. Det pågår även forskning kring hur mycket våra husdjur faktiskt förstår oss och emellanåt rapporteras det om utvecklingen av översättningsverktyg som skulle kunna hjälpa oss att förstå djurens språk.

Än så länge är just det mer science fiction, men vi kan ändå konstatera att husdjursägare gärna pratar med sina husdjur och att det är något som är positivt för alla parter – oavsett om det gäller hemligheter, politik, relationer eller, bara skämtar lite.

Topplistan Sverige – det här pratar man om med sina husdjur

 1. Skämt (19%)
 2. Kärlek och relationer (13%)
 3. Hemligheter (10%)
 4. Livskriser (9%)
 5. Heminredning/Ekonomi/Politik (5%)

Topplistan Norge – det här pratar man om med sina husdjur

 1. Skämt (20%)
 2. Kärlek och relationer (16%)
 3. Hemligheter (8%)
 4. Livskriser (7%)
 5. Heminredning (5%)

Topplistan Finland – det här pratar man om med sina husdjur

 1. Kärlek och relationer (20%)
 2. Livskriser (18%)
 3. Hemligheter (15%)
 4. Skämt (13%)
 5. Heminredning (11%)

Nöje | Sverige
Örebronyheter

Källa: Arken Zoo

You must be logged in to post a comment Login