En krypande känsla på Örebro Konsthall

By on 3 juni, 2023
Bild: från Kulturkvarterets evenemang på hemsidan.

I sommar presenteras Magnus Thierfelder Tzotzis utställning ”En krypande känsla” på Örebro konsthall, i Thierfelder Tzotzis världsordning är verkligheten såsom vi ser och väljer att se den in- och utvänd.

Genom att nyttja språket och rummens böjliga karaktär är utställningen en berättelse om en tidsanda, det är med till synes enkla medel som vardagliga objekt och symbolers ursprungliga betydelse förskjuts för att skapa meningsfullhet.

Utställningen rymmer framställningar om staden som en plats för det gemensamma sett i ett annat ljus, genom exempelvis kajornas perspektiv.

Bildliga situationer ställer vår automatiserade läsning av tillvaron på ända och ger utrymme för känslorna: uppgivenhet och förtröstan men också den magi som finns överallt i kring oss.

Magnus Thierfelder Tzotzi bor och verkar i Malmö. Han har tidigare ställt ut på bland annat Moderna museet, Malmö Konsthall och Bonniers Konsthall och utför flertalet konstnärliga gestaltningar runtom i Sverige.

I Kulturkvarteret kan man ta del av det permanenta verket ”Den kultiverade kajan”, bestående av tre skulpturala delar på bibliotekets första och andra våning samt på taket.

Lördag 10 juni 2023 är det vernissage på Örebro Konsthall, 11-15. Kl. 13 invigs utställningen, därefter följer ett konstnärssamtal mellan konstnären och producent Mirka Kylmäaho.

Kultur | Örebro
Örebronyheter

Källa: Kulturkvarteret

You must be logged in to post a comment Login