En person dömd för att ha använt varg

By on 14 december, 2022
Arkivbild

En person dömd för att ha använt varg som försäljningsargument, Örebro tingsrätt har i dag meddelat dom i ett mål om artskyddsbrott.

En kvinna i Örebro län åtalades för att i annonser på internet salufört hundar i strid mot ett förbud då hon genom formuleringar och bifogade fotografier angett att hundarna hade ett särskilt nära släktskap med varg.

Förbudet i fråga framgår av 27 § artskyddsförordningen där det står att ”när en hund bjuds ut till försäljning eller annan överlåtelse är det förbjudet att använda beteckningen varghybrid eller på annat sätt ange att hunden har ett särskilt nära släktskap med en varg eller har rovdjursliknande beteende eller utseende”.

Tingsrätten dömer kvinnan för samtliga åtalade gärningar.

– Regleringen är till för att skydda vargen som art eftersom den är särskilt hotad. Tanken är att om man inte får använda varg ens som försäljningsargument så minskar risken för att någon handlar med varg eller på annat sätt påverkar dess fortlevnad. Det är ett led i att försöka behålla den biologiska mångfalden, säger kammaråklagare Linda Schön.

Det här är första gången som frågan om sådan annonsering prövas i domstol sedan 2001.

Örebro
Örebronyheter

Källa Åklagarmyndigheten

You must be logged in to post a comment Login