Endast en av tio föräldrar agerar om de ser något kränkande i sociala medier

By on 6 juli, 2018

Bara en av tio föräldrar agerar om de ser något kränkande i sociala medier, och närmare hälften lägger upp bilder på sina barn utan att fråga. Det är några av resultaten från en undersökning som Canon har gjort tillsammans med Kantar Sifo. Målet med undersökningen är att bidra till en schysstare bildhantering på nätet och kommer att mynna ut i en vett och etikett-guide för föräldrar och barn.

I undersökningen deltog 1000 föräldrar mellan 25 och 60 år gamla som har hemmavarande barn i åldersspannet 8-16 år. Canon i egenskap av bildleverantör ville veta hur föräldrar beter sig i sociala medier, exempelvis när de lägger upp bilder eller kommenterar andras. Eller hur de reagerar när de ser en kränkning. En tredjedel vet till exempel inte ens hur de skulle reagera i en sådan situation.

– Det är synd att så få vuxna inte väljer eller vet hur de ska agera när de ser kränkningar på nätet. Det spelar stor roll för den som utsätts och för andra som ser kränkningen om någon säger ifrån. Även om de flesta barn inte själva har utsatts för kränkningar är det en majoritet som faktiskt har sett dem, säger Helen Iwefors Häggblom, kommunikationschef Canon Sverige.

Hälften lägger upp bilder utan att fråga
I undersökningen uppger var femte förälder att deras barn pratat med dem om deras beteenden i sociala medier. Barnen anser då att föräldrarna postar för mycket, är pinsamma när de postar eller det vanligaste skälet: att de inte vill att föräldrarna ska lägga upp bilder på dem. Det kanske inte är så konstigt eftersom endast varannan förälder, 51 procent, alltid frågar sina barn om lov innan de lägger upp bilder på dem. 61 procent frågor däremot alltid sina kollegor om lov och 57 procent sina bekanta.

Var tionde förälder uppger att de har lagt upp bilder som de i efterhand ångrat, lika många har kommenterat bilder på ett sätt som de i efterhand önskar att de inte gjort. De vanligaste förklaringarna till detta är att ”det var ett skämt”, ”det var i onyktert tillstånd” eller ”det var i affekt/av misstag”.

– Som bildleverantör tycker vi att det är vårt ansvar att bidra till en schysstare bildhantering på nätet. Ett sätt att göra det är att få föräldrar att tänka efter hur de beter sig i sociala medier. Vår förhoppning är att den här undersökningen och vår kommande vett och etikett-guide som vi gör tillsammans med Bris kan bli ett steg på vägen. Och kan vi få föräldrar vara lyhörda för vad deras barn anser och på så sätt förändra ett beteende har vi kommit långt, säger Helen Iwefors Häggblom.

36 procent av föräldrarna uppger att de inte har särskilt bra koll på vad deras barn postar i sociala medier. Endast en fjärdedel uppger att de har bra koll. Och det är bara knappt hälften av föräldrarna som uppger att de har pratat med sina barn om hur de bör tänka innan de lägger upp något i sociala medier.

En sanning som ofta upprepas är att du ska tänka på vad du lägger upp för bilder i sociala medier eftersom du inte kan kontrollera hur de sprids eller hur länge de ligger kvar på nätet. Det är dock bara knappt hälften av föräldrarna, 46 procent, som brukar reflektera över hur en upplagd bild kan påverka deras framtid. Endast 53 procent reflekterar över vem som kan se deras bilder på exempelvis Facebook.

Fakta
Siffrorna är resultatet från en webbaserad undersökning genomförd av Kantar Sifo på uppdrag av Canon. Undersökningen genomfördes under perioden 4 juni 2018 – 10 juni 2018 och omfattade 1000 intervjuer med föräldrar mellan 25 och 60 år med hemmavarande barn i åldern 8-16 år.

Undersökningen visar bland annat att

  • 6 av 10 föräldrar alltid frågar sina kollegor om lov innan de lägger upp bilder på dem i sociala medier.
  • 51 % av föräldrarna frågar alltid sina barn om lov innan de lägger upp bilder på dem i sociala medier.
  • Mer än var tredje förälder uppger att de inte har särskilt bra koll på vad barnen postar i sociala medier.
  • Knappt hälften av föräldrarna har pratat med barnen om hur de bör tänka när de postar i sociala medier.
  • 64 % av föräldrarna tycker det är svårt att prata med sina barn om sociala medier.
  • 48 % av föräldrarna tycker att det är skolans ansvar att prata med barnen om hur de bör tänka när de postar i sociala medier.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login