Energianvändningen i Örebro läns lägenheter ökar

Av på 29 mars, 2021

Mellan 2015 och 2019 har lägenheterna i Sverige minskat sin energianvändning med 4,4 procent, vilket motsvarar cirka 540 kilowattimmar per hushåll. Men för att klara Sveriges klimatmål måste fler fastigheter energirenoveras. Det visar Swedisols energieffektiviseringsindex som baseras på uppgifter från SCB.

– Att hushållens energianvändning minskat är positivt, eftersom den är en bidragande orsak till Sveriges klimatpåverkan. Men om Sverige ska klara klimatmålen behöver alla resurser användas på ett effektivt sätt, och då är energieffektiviseringen av byggnadsbeståndet en hörnpelare, säger Mats Björs, vd Swedisol.

Swedisols energieffektiviseringsindex rankar Sveriges län utifrån hur mycket energi som lägenheterna i länet i genomsnitt använde under 2019. Indexet bygger på statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) och har tagits fram av branschorganisationen Swedisol. Värmland hamnar på första plats i indexet med en minskad energianvändning från 10,8 till 9,7 MWh per lägenhet. Den besparingen motsvarar mängden energi som krävs för att köra en elbil ungefär 570 mil.

–Klimatpolitiska Rådets rapport som presenterades i förra veckan visar att regeringen gör på tok för lite och regeringen har dessutom ingen plan för hur Sverige ska klara klimatmålet till 2045 än mindre en plan för hur byggnaderna ska energirenoveras eller hur EU:s återstartsstöd ska användas , säger Mats Björs.

Sektorn bostäder och service står för 40 procent av Sveriges totala energianvändning och flerbostadshusen står för 29 procent av uppvärmd area i våra byggnader. Om Sverige ska klara klimatmålen, ett fossilfritt Sverige 2045, behöver en stor andel av energin från fastighetssektorn frigöras och användas i transport- och industrisektorn när dessa sektorer elektrifieras.

– Förra veckan lanserade regeringen ett nytt stöd för energirenovering av flerbostadshus. Det är ett otillräckligt förslag med för låg ambitionsnivå, och om Sverige ska nå klimatmålet måste bostadsminister Märta Stenevi våga gå ännu längre och dessutom föreslå gröna lån, klimatomställningsbidrag och ett bonus-malus-system som skapar starka incitament att energirenovera byggnader, säger Mats Björs.

Om Swedisols energiindex
Energiindexet bygger på uppgifter från statistiska centralbyrån om energianvändningen 2015–2019 i flerbostadshus. Nästan all energi som förbrukas i dessa fastigheter går till kyla och värme.

Swedisols energieffektiviseringsindex 2021

Län MWh/ lägenhet 2015 MWh/ lägenhet 2016 MWh/ lägenhet 2017 MWh/ lägenhet 2018 MWh/ lägenhet 2019 Förändring 2015–2019 Rankning
Värmland 10,8 10,9 10,3 9,9 9,7 -10,5% 1
Skåne 11,6 11,5 11,2 10,8 10,5 -9,4% 2
Kronoberg 15,2 15,5 14,9 13,2 13,9 -8,8% 3
Stockholms län 12,8 13,1 13,0 12,4 11,7 -8,2% 4
Uppsala län 12,7 13,0 12,4 11,7 11,6 -8,1% 5
Öster-götland 12,7 13,1 12,7 12,2 12,1 -4,6% 6
Blekinge 13,6 13,0 12,6 14,4 13,1 -3,6% 7
Västra Götaland 11,4 11,9 12,1 11,4 11,1 -2,5% 8
Jämtland 14,7 15,8 15,6 15,3 14,4 -1,6% 9
Gävleborg 15,5 15,8 15,7 15,5 15,3 -0,9% 10
Dalarna 12,9 13,4 13,3 12,1 12,8 -0,7% 11
Söderman-land 10,7 8,9 9,2 10,3 10,6 -0,6% 12
Jönköpings län 11,0 11,2 10,9 9,9 11,1 0,7% 13
Örebro län 13,0 13,3 13,5 13,5 13,4 3,2% 14
Väster-botten 13,6 14,1 13,8 12,4 14,0 3,3% 15
Kalmar län 11,4 12,8 12,2 11,6 11,9 4,3% 16
Norrbotten 13,8 14,6 14,6 14,1 14,6 6,0% 17
Halland 12,0 11,3 10,4 13,6 12,8 6,4% 18
Västman-land 13,9 15,9 14,1 15,2 14,9 7,5% 19
Väster-norrland 10,0 12,4 12,1 11,1 12,6 26,1% 20
RIKET 12,4 12,8 12,6 12,1 11,9 -4,4%  

Länet
Örebronyheter

Källs: Swedisol 

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in