Ett stort steg mot framtidens biogasnät

By on 7 februari, 2022
Arkivbild

I Bettorpsområdet pågår just nu förberedelserna för framtidens biogasnät. Där ska en tryckregleringsanläggning byggas som ska göra gasleveranserna stabilare och möjliggöra till en utbyggnad av biogasnätet. Detta för att fler företagare ska kunna använda biogasen som ett mer hållbart alternativ för energianvändning.

– Det här är ett stort steg. Anläggningen behövs för att vi ska kunna fortsätta utveckla gasnätet och bidra till en hållbar omställning, säger Jörgen Lundblad, verksamhetschef för området gas.

Säkrare biogasleveranser

Syftet med tryckregleringsanläggningen är framför allt att det alltid ska finnas gas i nätet. Genom att lagra flytande biogas (LBG), som sedan förångas när behov uppstår, skapas en trygghet i systemet. Det blir en backup, som gör att om en plötslig störning i produktionen eller uttag skulle inträffa, så påverkas inte gasleveransen.

Anläggningens system kommer också att fungera som en backup av gasleverans till kollektivtrafiken, så att busstrafiken aldrig riskerar stå stilla.

– Backupen är den primära funktionen, men i ett större perspektiv är det ännu viktigare att vi säkrar systemet så att vi i framtiden också kan bygga ut gasnätet och leverera gas till nya kunder. När industrin ställer om och ska bli hållbar kan till exempel biogas vara en jättebra resurs, men för att vi ska kunna leverera så måste vi också ha system som håller i framtiden. Vår nya anläggning möjliggör detta och vi visar att våra miljö- och klimatprogram är på allvar, säger Jörgen som beskriver den nya anläggningen som den största investeringen som gjorts på biogas på minst 10 år.

En stor investering för ett mer hållbart Örebro

Genom att fler kan ansluta sig till gasnätet kommer Örebro kommun att underlätta för fler verksamheter i omställningen från fossil energi till grön energi. Tanken är också att ett utbyggt gasnät i framtiden kan avlasta elnätet, vilket kommer vara oerhört viktigt framöver.

– I Örebro har vi satt ner foten, biogasen kommer vara en viktig del i framtidens hållbara energimix. Råvaran till biogasen är en oundviklig restprodukt av avfalls- och reningsverkets hantering som vi antingen kan släppa ut i atmosfären, fackla upp, eller göra energi utav. Vi vill ta tillvara på råvaran, fortsätta producera biogas och utveckla gasnätet för att nå nya kunder. Därför känns det fantastiskt att vi äntligen är igång med det här bygget, säger Anders Olsson (C), ordförande i tekniska nämnden.

Totalt innebär tryckregleringsanläggningen en satsning på 18 miljoner kronor. Entreprenör för bygget är Processkontroll Green Technology. Planen är att anläggningen ska stå färdig för provdrift i månadsskiftet oktober, november 2022 och den sedan tas den i drift under januari 2023.

Örebro
Örebronyheter

Källa: Örebro kommun

You must be logged in to post a comment Login