Extra stöd till en allt svårare matbrist i norra Etiopien

By on 25 september, 2021
Foto: ACF Ethiopia

Den svåra matbristen i norra Etiopien har lett till att drygt 16 miljoner människor inte har mat för dagen och 350 000–400 000 av dem är på gränsen till svält. Barn samt gravida och ammande kvinnor har drabbats särskilt hårt av svår undernäring och behöver akuta insatser.

Biståndsmyndigheten Sida har beslutat om ett extra stöd på 50 miljoner kronor till organisationerna Unicef och Action Against Hunger för akuta insatser för de drabbade.

– Vi ser en oroväckande trend med ökad brist på livsmedel och att allt fler drabbas av akut undernäring, särskilt kvinnor och barn. Konflikten i Tigray har inte bara förvärrat hungersituationen där utan också spritt sig till de närliggande regionerna Afar och Amhara, och antalet utsatta som behöver stöd ökar för varje dag som går, säger Jakob Wernerman, chef för det humanitära biståndet på Sida.

Action Against Hunger och Unicef är på plats i norra delen av Etiopien och med det nya stödet från Sida skalar de upp sin verksamhet och nå ut till fler behövande för att dela ut livsmedel, näringstillskott, tvål och vatten, mediciner och kontantstöd.

Etiopien drabbas ofta av konflikt och naturkatastrofer vilket för med sig massförflyttningar, akut brist på mat och ett ökat våld mot befolkningen. Detta har, tillsammans med konsekvenserna av covid-19-pandemin och den värsta invasionen av ökengrässhoppor på 25 år, lett till att 23,5 miljoner människor är i behov av humanitärt stöd. Konflikten i Tigray har också under året fått stora konsekvenser för situationen i de närliggande regionerna Afar och Amhara där 1,7 miljoner människor beräknas vara i behov av humanitärt stöd.

I slutet av juli varnade Unicef för att över 100 000 barn i Tigray är i farozonen för akut undernäring. Utöver det, är nära hälften av de gravida och ammande kvinnor som undersökts akut undernärda. Att drabbas av akut undernäring är oerhört allvarligt, särskilt för barn under fem år eftersom det kan ge bestående hjärnskador.

– Utan tvekan är behoven enorma och kvinnor och barn behöver snabba insatser eftersom varje dag är viktig. Vi behöver få ut förnödenheter till de många drabbade så fort det bara är möjligt, säger Jakob Wernerman.

Både Unicef:s och Action Against Hungers arbete handlar om att snabbt få ut livsmedel och på vissa platser kontantstöd, men också medicin, näringstillskott och vattenförsörjning, insatser för sanitet och hygien, och även tvål, filtar och andra förnödenheter. Unicef kommer dessutom att arbeta för att skydda människor mot våld.

Stödet på 50 miljoner fördelas på Unicef med 30 miljoner och Action Against hunger med 20 miljoner. Med detta nya stöd uppgår nu Sidas totala humanitära stöd till Etiopien till 290 miljoner för 2021.

Tillgången till humanitärt stöd är fortfarande begränsad i framför allt Tigray, eftersom hjälporganisationer har svårt att få tillträde till platser där man kan nå utsatta och det råder brist på bränsle, kontanter och kommunikationsmedel.

En ytterligare utmaning rör säkerheten då attacker mot hjälparbetare förekommit i området.

Världen
Örebronyheter

Källa: Sida

You must be logged in to post a comment Login