Extrapriser skapar ohållbar köttkonsumtion

By on 24 november, 2022
Forskning visar att flerköpserbjudanden leder till ökad konsumtion av den marknadsförda maten. Det är inte hållbart när det gäller köttet,
Arkivbild

Den höga köttkonsumtionen är en starkt bidragande orsak till klimatförändringarna och förlust av biologisk mångfald. Trots detta uppmuntrar handeln konsumenterna att handla mer kött genom kampanjer som ”köp tre baconpaket till priset av två” visar en ny undersökning av tankesmedjan Questionmark i samarbete med WWF.

Det är väldigt sällan miljömärkt kött som marknadsförs.

– Genom dessa kampanjerbjudanden bidrar svenska matbutiker till den höga miljöpåverkan som köttet har. Livsmedelskedjorna skulle lätt kunna ändra det, genom att inte uppmuntra konsumenterna att köpa mer kött än planerat och att inte marknadsföra kött som får rött eller gult ljus i Köttguiden, säger Gustaf Lind, generalsekreterare på WWF. 

Superlist-undersökningen som nu genomförts i Sverige omfattar de fyra största dagligvarukedjornas online-butiker och annonsblad som fanns tillgängliga på nätet under sex veckor i augusti och september i år. Varje vecka som undersöktes fanns det erbjudanden på köttprodukter och två av tre erbjudanden på köttprodukter var flerköpserbjudanden visar undersökningen. Detta skapar problem, eftersom dagligvaruhandeln står för cirka 70 procent av den totala livsmedelskonsumtionen. 
Minskad konsumtion av kött är en av de viktigaste åtgärderna för att få ner klimatgasutsläppen och klara de globala hållbarhetsmålen. Ny forskning i Storbritannien har visat att flerköpserbjudanden av typen ”tre till priset av två” leder till ökad konsumtion av den marknadsförda maten vilket är en utveckling i helt fel riktning. 

– Att handeln lockar kunder med erbjudanden på kött är ohållbart på så många vis. Det leder till att hållbarhetsmålen blir omöjliga att nå och att det nödvändiga skiftet till mer växtbaserat hindras, säger Anna Richert på WWF. 

Mindre men bättre kött är vägen framåt för hållbara matval, men andelen kött med grönt ljus i Köttguiden är låg i svenska mataffärer. I denna studie står kött med grönt ljus för lite mer än två procent av erbjudanden under perioden som undersöktes. Dessutom visar en annan studie från WWF att en majoritet av de svenska konsumenterna tycker att det är svårt att hitta de hållbara alternativen i butiker och att den maten är dyr. Samtidigt har livsmedelspriserna generellt stigit mycket de senaste två åren och är en utmaning för många.   

– I dessa tider med höga matpriser är vårt råd att äta mer växtbaserat och minska matsvinnet. Då har man större möjlighet att köpa miljömärkt kött, när man väl äter det. Vi ser en tydlig öppning för mer certifierat naturbetskött i butikerna, märkt med Svensk Sigill Naturbeteskött. Om kött ska kampanjas så är det sådant kött vi vill se i reklambladen, fortsätter Anna Richert.

Men det är inte bara handeln som kan göra skillnad, andra aktörer kan också låta sig inspireras av andra länders metoder för att minska köttkonsumtionen.   

– Staden Haarlem i Holland har till exempel tagit beslutet att förbjuda reklam för kött från 2024 för att uppmuntra till lägre konsumtion av kött av hållbarhetsskäl, likt Stockholms stad som vill stoppa fossil reklam. Något för beslutsfattare i Sverige att fundera på? fortsätter Anna Richert, senior matexpert WWF. 

Om undersökningen 

Superlist är ett multinationellt forskningsprogram som drivs av tankesmedjan Questionmark. Rapporten som tagits fram tillsammans med WWF är finansierad av Svenska Postkodstiftelsen. Syftet är att granska dagligvaruhandeln och på så sätt bidra till ökad hållbarhet och transparens. Granskningen har genomförts under sex veckor, dåQuestionmark har undersökt antalet erbjudanden på köttprodukter samt vilken typ av kött som ingår i dessa erbjudanden. 

Köttkonsumtionen i Sverige Under perioden 1960–2021 har totalkonsumtionen av kött ökat från 51 kg till 80 kg per person och år, enligt Jordbruksverket. Efter toppnoteringen 2016 som var 88 kg per person och år har konsumtionen minskat, för att 2021 vända svagt uppåt igen. Totalkonsumtionen är inte det som äts direkt, utan en siffra som hämtas från import- och slaktstatistik. Konsumtionen av kött räknat i rå vikt ligger enligt Livsmedelsverket på mellan 50 och 55 kg per person och år. 

Sverige
Örebronyheter

Källa WWF

You must be logged in to post a comment Login