Få har skydd mot största skaderisken i hemmet

By on 9 juli, 2023
Arkivbild

Nästan alla har en brandvarnare men bara en av tio skyddar sig mot vattenskador, trots att det är den överlägset vanligaste skadetypen i hemmet. Detta visar en Sifo-undersökning från försäkringsbolaget Dina Försäkringar.

Den vanligaste åtgärden för att skydda sig mot skador i bostaden är att installera brandvarnare. I undersökningen uppger så många som fyra av fem (83 %) att de har minst en brandvarnare hemma. Även inbrottslarm är vanligt, särskilt hos villaägare (45 %), medan säkerhetsdörr är vanligt hos bostadsrättsägare (46 %).

Däremot är det endast var tionde hushåll (10 %) som har investerat i ett vattenlarm för att upptäcka vattenläckor, orsakat av till exempel trasiga rör eller läckande diskmaskiner. Särskilt förvånande är detta då vattenskador är den vanligaste typen av skada i våra bostäder. Mer än var fjärde av de som har haft någon skada i hemmet de senaste tre åren uppger att det på något sätt varit kopplat till vatten eller fukt. Som jämförelse är det bara 1 procent som svarat att de drabbats av brand.

– Vatten- och översvämningsskador är mycket vanligt förekommande. Det är inte ovanligt att skador uppstår på grund av droppande kranar, läckande diskmaskiner eller intensiva regnoväder, säger Mia Winberg, försäkringsexpert på Dina Försäkringar.

Att vattenskador är ett stort bekymmer bekräftas även av undersökningen Vattenskaderapporten, från Vattenskadescentrum. Under 2021 rapporterades närmare 100 000 vattenskador, företag inkluderat, och skadornas påverkan syns även i kostnaderna. De senaste fem åren (2017-2021) har försäkringsbolagen varje år betalat ut cirka fyra miljarder kronor i ersättning relaterat till vattenskador.

– Vattenskador är ofta både kostsamma och tar lång tid att reparera, och den viktigaste orsaken till det är att de i många fall inte upptäcks i tid. En vattendetektor varnar direkt vid eventuella vattenläckage och borde ha en lika självklar plats i hemmet som brandvarnaren, säger Mia Winberg.

Med på listan bland åtgärder som är vanligare än vattenlarm finns även övervakningskamera (20 %) och fönsterlås (11 %).

Dina Försäkringar tipsar – Så undviker du vattenskador

Installera en vattenfelsbrytare. En vattenfelsbrytare varnar och kan automatiskt stänga av vattnet vid läckage.

Använd tvätt- och diskmaskinen på rätt sätt. Kör dem endast när någon är hemma och vaken. Installera läckageskydd.

Kontrollera rören. Inspektera rören under diskbänk och handfat då de ibland kan läcka obemärkt. Även några droppar per dag kan orsaka stor skada över tid.

Installera vattenlarm. Placera larmet på dolda ytor där risk för läckage finns, som under diskmaskinen, i diskbänksskåpet eller vid golvvärmecentralen. Larmet kommer att utlösas vid läckage.

Stäng alltid av huvudvattenkranen när du reser bort. En stor vattenskada kan medföra betydande kostnader och ta månader att åtgärda.

Kontrollera huvudvattenkranen. Kontrollera huvudvattenkranen med jämna mellanrum för att säkerställa dess funktion. Om du har en äldre kran, överväg att byta ut den innan den börjar läcka. Se till att alla i familjen vet var huvudvattenkranen sitter och hur man agerar om en läcka skulle uppstå.

Observera dålig lukt. Dålig lukt kan vara ett tecken på mögelbildning.

Rengör golvbrunnen. Rengör golvbrunnarna i badrum och källare med jämna mellanrum.

Var uppmärksam på fuktfläckar. Kontrollera om det finns fuktfläckar i tak och på väggar och åtgärda orsaken omedelbart.

….

Vanligaste skadorna/felen i hemmet

  Totalt Villa Bostadsrätt Hyresrätt
Rör som går sönder 4% 6% 3% 2%
Elfel 6% 8% 3% 5%
Brand 1% 1% 0% 1%
Avloppsfel 10% 13% 7% 10%
Takläcka 5% 8% 2% 2%
Fuktskador/mögel 8% 10% 6% 7%
Värmesystemet går sönder 7% 12% 3% 3%
Frysskador till följd av låga utetemperaturer 1% 1% 0% 1%
Skadedjur (husbock, råttor etc) 8% 11% 5% 7%
Blixtnedslag 1% 2% 0% 1%
Skada pga av extremväder (översvämning, storm etc.) 2% 3% 1% 2%
Annat 2% 2% 3% 1%
Har inte drabbats av några skador 63% 51% 75% 73%
Drabbats av någon skada (summering) 37% 49% 25% 27%

….

Så skyddar vi våra hem

  Totalt Villa Bostadsrätt Hyresrätt
Inbrottslarm 24% 45% 9% 2%
Övervakningskamera 20% 35% 8% 4%
Fönsterlås 11% 17% 9% 4%
Säkerhetsdörr 22% 7% 46% 28%
Brandvarnare 83% 91% 79% 70%
Vattenlarm för att upptäcka vattenskador 10% 15% 7% 2%

Sverige
Örebronyheter

Källa: Dina Försäkringar
Om undersökningen
Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 13–21 februari 2023. Totalt intervjuades 3051 personer i åldern 18–79 år. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Kantar Sifos webbpanel.

You must be logged in to post a comment Login