Få svenska Portugal-immigranter

By on 1 oktober, 2018

Sedan 2009 har Portugal ett så kallat NHR-system som innebär betydande skatteförmåner för de som flyttar till landet permanent. Nya siffror från det portugisiska finansdepartementet visar att sammanlagt 23 767 personer beviljats NHR-status i landet sedan systemets införandes. Av dessa är endast 2071 svenskar.

NHR-systemet infördes i Portugal 2009 och främsta syftet var att få högutbildade portugiser yrkesverksamma utomlands att återvända till landet. Återvändande portugiser utgör endast 6 % av alla som beviljats NHR-status sedan 2009. Resterande del kommer från andra länder, främst från Frankrike (24,8 %), Italien (11,1 %) och Storbritannien (10,6 %). 2071 personer från Sverige har beviljats NHR-status under perioden (8,7 %).

– De nya siffrorna visar att ursprungsidén inte fungerar och även att det är relativt få svenskar som utnyttjat möjligheten. Den svenska regeringen har under flera år kritiserat NHR-systemet och den portugisiska regeringen har under senare tid i uttalanden öppnat för en möjlig förändring. Osäkerhet kring lagstiftning och skatteregler är aldrig bra, i synnerhet för den som ska göra en bostadsaffär. Det vore bra med ett besked om tydliga övergångsregler så fort som möjligt, säger Daniel Nilsson, VD för Fastighetsbyrån utland.

Under åren 2009-2017 har 3 054 svenskar utvandrat till Portugal, enligt SCB. En tredjedel av de svenska immigranterna har alltså inte NHR-status. Och långt ifrån alla svenskar som köper bostad i Portugal gör det för att flytta dit permanent.

– Någonstans mellan 15 till 25 procent av våra affärer i Portugal under 2018 är kopplade till NHR, och andelen minskar. Samtidigt ser vi ett ökande intresse från svenskar som söker semesterboende i landet och jag uppskattar att Portugal nu är klart förbi Frankrike när det gäller antal bostadsköp av svenskar, säger Daniel Nilsson.

För att möta en ökande svensk efterfrågan fortsätter Fastighetsbyrån, Sveriges största mäklare i Portugal, sin expansion i landet. Kedjans fjärde Portugal-kontor öppnar under hösten i Tavira på östra Algarve-kusten.

Ekonomi | Världen
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login