Få villor sålda i Askersund

By on 6 augusti, 2022
Foto: Jens Finnäs, Newsworthy

Mellan april och juni såldes 23 villor i Askersunds kommun. Det är relativt få sett till aktiviteten på bostadsmarknaden i kommunen under de senaste tolv månaderna, samt det historiska snittet för den här tiden på året.

Antalet sålda villor i Askersund låg under april till juni på samma nivå som under det senaste året. Men när vi tar i beaktande att april till juni, historiskt sett, är tid då det säljs fler villor än under resten av året, kan bostadsmarknaden karaktäriseras som förhållandevis lugn.

Det här visar ny statistik från Svensk Mäklarstatistik som Newsworthy har analyserat.

De sålda villorna i Askersunds kommun hade ett genomsnittligt pris på 2,2 miljoner kronor. I fjol gjordes 22 affärer vid den här tiden på året.

I hela Örebro såldes 521 villor för i snitt 2,7 miljoner kronor.

Eftersom det gjorts färre än 20 försäljningar redovisas inga uppgifter om prisutveckling för villor i Askersund den här månaden.

Priserna på villor sjunker i 70 av landets kommuner, medan de stiger i 66 (i merparten av de resterande kommunerna redovisas inga prisförändringsuppgifter på grund av få försäljningar). Kartan intill visar den geografiska spridningen.

Bland kommunerna i Örebro län stiger priserna på villor i fyra av fem kommuner (där det redovisats uppgifter om prisutveckling). Störst var ökningen i Hallsbergdär priserna steg med 8 procent. Notera att det på grund av få försäljningar saknas uppgifter om prisförändringar för villor i sju av länets tolv kommuner.

Tre sålda bostadsrätter

Mellan april och juni gjordes sammanlagt tre affärer med bostadsrätter i Askersunds kommun. Det kan jämföras med sju vid motsvarande tid i fjol.

De sålda bostadsrätterna i Askersunds kommun hade ett genomsnittligt pris på 1,0 miljon kronor.

I hela Örebro såldes 543 bostadsrätter för i snitt 1,7 miljoner kronor.

Eftersom det gjorts färre än 20 försäljningar redovisas inga uppgifter om prisutveckling för bostadsrätter i Askersund den här månaden.

Priserna på bostadsrätter sjunker i 72 av landets kommuner, medan de stiger i 46 (i merparten av de resterande kommunerna redovisas inga prisförändringsuppgifter på grund av få försäljningar). Kartan nedan visar den geografiska spridningen.

Bland kommunerna i Örebro län stiger priserna på bostadsrätter i tre av tre kommuner (där det redovisats uppgifter om prisutveckling). Störst var ökningen i Kumla där priserna steg med 10 procent. Notera att det på grund av få försäljningar saknas uppgifter om prisförändringar för bostadsrätter i nio av länets tolv kommuner.

Tio sålda fritidshus

Mellan april och juni gjordes sammanlagt tio affärer med fritidshus i Askersunds kommun. Det kan jämföras med elva vid motsvarande tid i fjol.

De sålda fritidshusen i Askersunds kommun hade ett genomsnittligt pris på 2,3 miljoner kronor.

I hela Örebro såldes 55 fritidshus för i snitt 1,3 miljoner kronor.

Statistiken visar även på en kännbar prisuppgång i Askersunds kommun. Medelpriset på försäljningarna av fritidshus i kommunen var 4 procent högre än för ett år sedan. Även i hela Örebro ökar priserna på fritidshus. I hela länet noterades en prisuppgång på 1 procent.

Priserna på fritidshus stiger i 48 av landets kommuner, medan de sjunker i 14 (i merparten av de resterande kommunerna redovisas inga prisförändringsuppgifter på grund av få försäljningar). Kartan intill visar den geografiska spridningen.

Tabeller

Försäljningar av villor i Örebro län

 

Kommun Prisutveckling
(3 månader)
Antal försäljningar (senaste 3 månaderna) Medelpris (kr)
Askersund 23 2,2 miljoner
Degerfors 28 1,2 miljoner
Hallsberg 46 2,2 miljoner
Hällefors 15 0,7 miljoner
Karlskoga 61 2,1 miljoner
Kumla 54 2,8 miljoner
Laxå 11 1,3 miljoner
Lekeberg 15 2,9 miljoner
Lindesberg 50 1,8 miljoner
Ljusnarsberg 14 0,9 miljoner
Nora 25 2,3 miljoner
Örebro 179 4,1 miljoner
 
Om det gjorts färre än 20 affärer under tidsperioden redovisar Svensk Mäklarstatistik inga uppgifter om prisutveckling.

Försäljningar av bostadsrätter i Örebro län

Kommun Prisutveckling
(3 månader)
Antal försäljningar (senaste 3 månaderna) Medelpris (kr)
Askersund 3 1,0 miljon
Degerfors 5 0,5 miljoner
Hallsberg 12 0,7 miljoner
Hällefors 1 0,2 miljoner
Karlskoga 104 0,7 miljoner
Kumla 32 1,2 miljoner
Laxå 4 0,3 miljoner
Lekeberg 7 2,5 miljoner
Lindesberg 28 0,7 miljoner
Ljusnarsberg 0  
Nora 9 1,0 miljon
Örebro 338 2,3 miljoner
 
Om det gjorts färre än 20 affärer under tidsperioden redovisar Svensk Mäklarstatistik inga uppgifter om prisutveckling.

Försäljningar av fritidshus i Örebro län

Kommun Prisutveckling
(12 månader)
Antal försäljningar (senaste 3 månaderna) Medelpris (kr)
Askersund 10 2,3 miljoner
Degerfors 6 0,9 miljoner
Hallsberg 4 0,8 miljoner
Hällefors 4 0,8 miljoner
Karlskoga 2 1,3 miljoner
Kumla 0  
Laxå 3 1,5 miljoner
Lekeberg 4 1,2 miljoner
Lindesberg 5 1,4 miljoner
Ljusnarsberg 4 1,4 miljoner
Nora 4 1,1 miljoner
Örebro 9 1,1 miljoner
 
Notera att vi för fritidshus redovisar prisutveckling över 12 månader. Om det gjorts färre än 20 affärer under de senaste tolv månaderna redovisar Svensk Mäklarstatistik inga uppgifter om prisutveckling.
 

Om tolkning av statistiken

För bostadsrätter mäts prisutvecklingen genom att följa förändringen av det genomsnittliga kvadratmeterpriset. För villor och fritidshus mäts prisutvecklingen genom att följa förändringen av K/T-talet, det vill säga kvoten mellan pris (köpesumma) och taxeringsvärdet.

För villor och bostadsrätter redovisar vi tre månaders prisutveckling, för fritidshus tolv månader.

Samtliga uppgifter om antal försäljningar, prisutveckling och slutpriser redovisas som glidande medelvärden. För villor och bostadsrätter handlar det om ett medelvärde för de senaste tre månaderna, för fritidshus tolv månader. Syftet är att tona ner tillfälliga variationer och tydligare kunna se utvecklingen över tid.

Alla uppgifter kommer från Svensk Mäklarstatistik. Läs gärna deras mer utförliga beskrivning av hur statistiken kan och bör tolkas.

Ekonomi | Örebro län
Örebronyheter

Källa: Newsworthy

You must be logged in to post a comment Login