Färre nya laddbara bilar under första kvartalet

By on 9 april, 2022
Arkivbild

Elbilar och laddhybrider har ökat i försäljning, men under första kvartalet minskade de laddbara bilarnas andel av nyregistreringarna i Örebro län, även i landet som helhet stannade försäljningen av laddbara bilar av.

Under första kvartalet 2022 var 46 procent av alla nyregistrerade personbilar i Örebro län laddbara (sammanlagt registrerades 1 652 nya bilar). Av dessa laddbara fordon var 59 procent rena elbilar. De resterande var så kallade laddhybrider, det vill säga fordon som går att ladda och köra på el, men som även har en förbränningsmotor.

Fossildrivna bilar utgjorde 52 procent av nyregistreringarna (då räknar vi även elhybrider som fossilbilar, mer om det i metoddelen).

Under 2021 såg vi en kraftig ökning i försäljning av laddbilar i Sverige. Men under första kvartalet stannade den här trenden av. Andelen laddbara bilar av alla nyregistreringar minskade.

Så även i Örebro län, jämfört med kvartalet innan var en mindre andel av alla nyregistrerade bilar laddbara (−2 procentenheter).

Komponentbrist håller tillbaka utveckling

Att andelen laddbara bilar minskade något i riket som helhet jämfört med föregående kvartal ska, enligt Mobility Sweden (tidigare Bil Sweden), inte ses som något långsiktigt trendbrott, utan snarare ett hack i kurvan,

– Det är inte längre efterfrågan som styr försäljningen, utan tillgång på komponenter. Det har det tidigare varit brist på ett antal komponeter, och Ukrainakriget har gjort den bristen ännu mer akut, säger Mattias Bergman, vd för Mobility Sweden.

Drabbar det här elbilar hårdare än andra?

– Ja och nej. Å ena sidan innehåller elbilar ett högre antal kritiska komponenter. Å andra sidan vill många tillverkare prioritera de laddbara bilarna för att slippa böter. Vår prognos för hela året är att 60 procent av alla nya bilar ska vara laddbara.

Under det slutet av året registrerades färre nya bensin- och dieselbilar än på över femton år i landet som helhet. Framför allt dieselbilarna har minskat kraftigt.

Fördelningen av laddhybrider och elbilar har också skiftat under det senaste året. När miljöbonusen för laddhybrider sänktes i april i fjol gjorde elbilarna ett markant uppsving. Följande bild visar utvecklingen i Örebro län.

Vanligast i storstäderna

I hela landet var 52 procent av alla nya bilar laddbara under första kvartalet. Det är framför allt Stockholms län som drar upp snittet, vilket till stor del förklaras av att många leasingföretag har sitt säte i länet.

Jämfört med andra län säljs det förhållandevis få elbilar och laddhybrider i Örebro län. Under första kvartalet var nyregistreringen åttonde lägst i hela landet (bland 21 län).

.

Här registrerades det flest laddbara bilar under första kvartalet i Örebro län

Kommun Andel laddbara Antal laddbhybrider Antal elbilar Antal nya bilar totalt
Askersund 63 % 11 11 35
Nora 55 % 7 10 31
Lekeberg 55 % 6 17 42
Kumla 51 % 21 33 105
Hallsberg 48 % 6 16 46
Örebro 48 % 200 278 1004
Lindesberg 44 % 17 26 97
Karlskoga 44 % 34 36 160
Laxå 40 % 3 7 25
Ljusnarsberg 38 % 4 2 16
Degerfors 33 % 5 7 36
Hällefors 9 % 2 3 55
Källa: SCB
Notera att siffrorna avser var bilarna är registrerade. Leasingbilar är registrerade i den kommun där uthyraren har sitt säte.

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa Newsworthy

You must be logged in to post a comment Login