Färre olyckor i januari i år i Örebro län

By on 6 februari, 2023
Bild: Newsworthy

Under januari inträffade 51 olyckor längs de stora vägarna i Örebro län. Det är färre än samma månad i fjol, visar data från Trafikverket som Newsworthy sammanställt.

Under januari 2023 rapporterades 51 trafikolyckor längs eller i anslutning till de stora, statliga vägarna i Örebro län.

Nerbrutet per kommun inträffade flest olyckor, nio stycken, längs E18 genom Örebro kommun. Det är samma

mönster som under tidigare månader i år.

Omkring en femtedel av olyckorna, tio stycken, involverade tunga fordon.

Flest olyckor i riket inträffade under första veckan i januari, och allra flest den 5:e. I Örebro län inträffade flest olyckor under trettondagsafton och den 16 januari, och veckan med flest olyckor var vecka 1, veckan som började den 2 januari, med totalt 23 olyckor. Under 13 av månadens dagar rapporterades inga olyckor alls längs de stora vägarna i länet.

Av olyckorna klassades åtta som olyckor med ”mycket stor påverkan” på trafiken, som regel med avstängningar i en eller båda riktningar.

Olyckor med mycket stor påverkan på trafiken, där ett eller flera körfält fått stängas av.
Väg Kommun Tidpunkt Plats
E20 Örebro må 2:a, 18.06 E20 från Trafikplats Ekeby (108) till Trafikplats Marieberg (109) i riktning mot Eskilstuna
Arbogavägen (E18) Örebro må 2:a, 22.48 E18 från Trafikplats Munkartorp (116) till Trafikplats Norrplan (115) i riktning mot Kristinehamn
Väg 50 Hallsberg on 4:e, 20.57 Väg 50 från Kassmyra till Trafikplats Tälle båda riktningarna
Glomman (väg 675) Örebro on 4:e, 21.18 Väg 675 från Jonstorp till Trafikplats Brickebacken i riktning mot Almbro
Örebrovägen (E18) Karlskoga to 5:e, 9.55 E18 från Trafikplats Immetorp till Trafikplats Lekhyttan (106) i riktning mot Västerås
E20 Örebro on 11:e, 16.36 E20 från Trafikplats Ekeby (108) till Trafikplats Marieberg (109) i riktning mot Eskilstuna
Väg 51 Hallsberg må 16:e, 7.27 Väg 51 från Glottra till Svennevad båda riktningarna
Kristinehamnsvägen (E18) Karlskoga må 16:e, 10.58 E18 från Selma Lagerlöfs väg till Trafikplats Odlingen i riktning mot Kristinehamn

Årets hittills mest olycksdrabbade månader var november och december, med 69 olyckor. I genomsnitt rapporteras omkring 44 olyckor per månad i länet, under de senaste 12 månaderna.

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Newsworthy
I uppräkningar av olyckor per väg och kommun i texten, har Newsworthy inkluderat även olyckor som sker precis utanför en kommungräns, men på en väg som passerar kommunen. Därför kan vissa olyckor räknas in i flera uppräkningar. Alla totalsummor är dock uträkande utan överlapp.
Newsworthy hämtar data över aktuella trafikstörningar som beror på olyckor från Trafikverkets trafikinformationstjänst för vägar var 15:e minut. Meddelandena i trafikinformationstjänsten rapporteras som regel in av någon av Trafikverkets entreprenörer på plats. Uppgifterna i den här artikeln bygger på den sista versionen av varje meddelande.
Det förekommer enstaka gånger att en olycka rapporterats dubbelt i systemet, men normalt räknas flera trafikstörningsmeddelanden som beror på samma ursprungsolycka som en enda händelse.

You must be logged in to post a comment Login