Färre unga idrottar – men glädjande många unga ledare

By on 17 maj, 2020

Centrum för idrottsforsknings årliga rapport visar både oroande och glädjande resultat. Att deltagartillfällen i föreningsidrotten minskar är oroande. Samtidigt är det glädjande att så många som 330 000 ledare och funktionärer är unga.

Centrum för Idrottsforsknings (CIF) rapport Statens stöd till idrotten 2019 visar att deltagartillfällen i föreningsidrotten minskar både för pojkar och flickor. Även bland de yngsta syns en minskning.

Att vi minskar i deltagartillfällen är oroande och pekar på vikten av att vi fortsätter det intensiva förändringsarbete, Strategi 2025, som vi är mitt uppe i. Vi vet att det är viktigt att föreningen finns nära där barnen bor, att det inte får vara för dyrt att idrotta och att vi, precis som rapporten visar, ser över tränings- och tävlingsformer. Nedgången är särskilt bekymmersam då stillasittande totalt i samhället har ökat. Det är ett stort och växande hot mot folkhälsan, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Som underlag till rapporten har Ungdomsbarometern ställt frågor till unga om idrottande. Svaren visar att intresset är stort för motion, träning och hälsa. Många unga är träningsintresserade och de finns både inom och utanför föreningsidrotten. Rapporten menar att idrottsrörelsen behöver ta vara på det ökade hälsointresset bland unga och fokusera på glädje snarare än resultat och prestation.

Vårt fokus på idrott hela livet och att behålla tonåringarna ligger helt i rätt riktning. Men vi måste bli ännu bättre, inte minst på att verkligen lyssna på barn och ungdomar. Vi kan inte göra som vi alltid gjort bara för att det fungerade när vi som är vuxna nu själva var barn. Vi ser också nu under denna pandemi att kommuner kontaktar våra distrikt för att få hjälp att fortsätta hålla igång vår verksamhet för att nå fler barn och unga i segregerade områden. Här behöver vi hjälpas åt både nu och framöver, säger Björn Eriksson.

Glädjande är att hela 25 procent av ungdomarna i Sverige i åldern 13–18 år har uppdrag som ledare, tränare, styrelsemedlem, domare, funktionär eller liknande i en idrottsförening. Och totalt sett har 330 000 unga under 25 år uppdrag inom idrotten. Potentialen är ännu större. Rapporten visar att ännu fler vill vara mer delaktiga, bland annat i utformande av träningar och aktiviteter.

– Att få möjlighet att rent praktiskt göra insatser i den verksamhet man är en del av är ett sätt att påverka den och en mycket bra skola i demokrati. Att så stor del av våra ledare är unga ger stort hopp inför framtiden, säger Björn Eriksson. Här hittar du Centrum för idrottsforsknings rapport.

Sport | Regionalt
Örebronyheter

Källa RF/SISU

You must be logged in to post a comment Login