Färsk pantstatistik för 2016 1,8 miljarder pantade burkar och PET-flaskor

By on 8 april, 2017

Aldrig någonsin har vi pantat lika många burkar och PET-flaskor i Sverige som vi gjorde under 2016. I snitt pantade vi 177 förpackningar per person, vilket är sex fler än året innan. Totalt pantade vi närmare 1,8 miljarder stycken. Det innebär en energibesparing på 360 miljoner kWh vilket motsvarar den el som 167 000 personer använder hemma på ett helt år.

Sedan pantsystemet infördes i Sverige för drygt 30 år sedan har antalet pantade burkar och PET-flaskor ökat stadigt varje år och 2016 sätter vi alltså ytterligare ett nytt pantrekord.

– Ökningen av antalet pantade förpackningar under 2016 beror delvis på att antalet sålda förpackningar ökat. Men vi kan glädjande nog också konstatera att återvinningen har ökat ännu mer, säger Katarina Lundell, kommunikationschef, Pantamera.

Ökad tillgänglighet
Pantameras ambition är att löpande påminna om att man ska panta. Det gör man dels genom informationskampanjer som ska inspirera till att panta mera, dels genom olika samarbeten som gör det enklare att panta.

Vi vet, genom våra undersökningar, att 99 procent av svenskarna uppger sig att panta – men inte i varje situation – därför fortsätter vi att göra det tillgängligt att panta på olika platser och genom olika samarbeten. Allt från att ställa upp insamlingsbehållare i föreningslokaler till att installera storpantarautomater på återvinningscentraler runt om i landet. Vi försöker ständigt hitta nya bra samarbeten som ska gynna pantaren, samarbetspartnern och förstås, miljön, säger Katarina Lundell.

37 000 ton återvunnet material sparar 360 miljoner kWh
Genom att tillverka en burk från återvunnet material istället för att använda ny råvara, sparar man 95 procent energi. Med de närmare 1,8 miljarder förpackningar svenskarna pantade förra året, görs en energibesparing på 360 miljoner kWh. Det är lika mycket el som 167 000 personer använder i hemmet under ett helt år.

Det känns verkligen jättebra att vi kan återvinna alla burkar och flaskor som kommer till vår anläggning i Norrköping. Totalt är det över 37 000 ton aluminium och plast varje år som sedan kan bli till nya förpackningar, säger Katarina Lundell.

Mest pantas det i Värmland
Pantameras statistik för 2016 visar att det är i Värmlands län som det pantas mest i landet, med i snitt 299 burkar och PET-flaskor per person. Bäst bland kommunerna är Strömstad som pantade 3 492 förpackningar per person vilket förklaras av den stora andelen gränshandel.

Så här har vi räknat
Enligt Energimyndigheten förbrukades 21,5 TWh hushållsel i Sverige under 2015 vilket är ungefär 2150 kWh per person. Under 2016 pantade vi cirka 1,8 miljarder burkar och PET-flaskor i Sverige vilket innebär en energibesparing på cirka 360 miljoner kWh. Det motsvarar 167 000 personers elanvändning i hushållet under ett år.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login