Fifa måste hjälpa döda migrantarbetares familjer

By on 30 november, 2022
Arkivbild

Med anledning av det pågående världsmästerskapet i fotboll i Qatar beklagar Europaparlamentet djupt de tusentals migrantarbetare som dött under förberedelserna inför turneringen.

På torsdagen antog Europaparlamentet en resolution om situationen för de mänskliga rättigheterna i Qatar. Ledamöterna betonar att den budgivningsprocess som i slutändan såg till att landet fick stå värd för fotbolls-VM för herrar 2022 präglades av trovärdiga anklagelser om mutor och korruption. De beklagar också djupt att tusentals migrantarbetare inom i första hand byggsektorn har dött i Qatar under förberedelserna inför turneringen, liksom alla skadade.

Parlamentet beskriver korruptionen inom Internationella fotbollsförbundet Fifa som utbredd, systematisk och djupt rotad. Ledamöterna beklagar också att processen med att tilldela fotbolls-VM till Qatar 2010 inte var transparent och saknade en ansvarsfull riskbedömning. Resolutionen understryker dessutom hur Fifa allvarligt har skadat den globala fotbollens image och integritet.

Parlamentet uppmanar också EU-länderna, särskilt de som har stora nationella fotbollsligor som Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien, att utöva påtryckningar på Uefa och Fifa för att reformera den senare i grunden. Detta skulle bland annat innebära att man inför demokratiska och öppna förfaranden i samband med tilldelningen av fotbolls-VM och att man strikt tillämpar kriterier för mänskliga rättigheter och hållbarhet när det gäller värdländerna.

För att skydda idrottsutövare och supportrar och sätta stopp för ”sportswashing” bör internationella idrottsevenemang inte tilldelas länder där grundläggande och mänskliga rättigheter inte respekteras, anser kammaren.

Alla offer under VM-förberedelserna bör kompenseras

Texten framhåller att uppskattningsvis mer än två miljoner utländska medborgare arbetar i Qatar, vilket utgör cirka 94 procent av landets totala arbetskraft. Resolutionen välkomnar att Qatars regering, enligt uppgifter från Internationella arbetsorganisationen, återbetalat 320 miljoner US-dollar till offer för lönekränkningar genom den så kallade stöd- och försäkringsfonden för arbetstagare. Ledamöterna beklagar dock att många arbetstagare i Qatar och deras familjer inte omfattas av fonden och begär därför att den utvidgas till att omfatta alla berörda sedan arbetet med fotbolls-VM inleddes, inklusive dödsfall och kränkningar av mänskliga rättigheter. De uppmanar både Fifa och de qatariska myndigheterna att säkerställa ett omfattande åtgärdsprogram för arbetstagares familjer som kompensation för de villkor som de har utsatts för.

Fullständiga utredningar behövs

Parlamentet framhåller migrantarbetares viktiga betydelse för både Qatars ekonomi och fotbolls-VM 2022 och uppmanar de qatariska myndigheterna att genomföra fullständiga utredningar av dödsfallen bland arbetstagare i landet och att kompensera familjer till arbetstagare som avlidit till följd av sina arbetsförhållanden. Ledamöterna stöder också Qatars insatser för att förbättra arbetstagares villkor och rättigheter, vilket är något som det internationella samfundet har tagit upp, men efterlyser ett fullständigt genomförande av de antagna reformerna.

Europaparlamentet beklagar vidare de övergrepp som landets myndigheter begått mot hbtq+-personer. Detta inbegriper bland annat användning av inhemska lagar som gör det möjligt för hbtq+-personer att tillfälligt frihetsberövas utan åtal eller rättegång i upp till sex månader. I resolutionen uppmanas Qatar också att stärka en rad jämställdhetsåtgärder, bland annat att avskaffa kvarlevorna av förmyndarskapet för kvinnor och öka ansträngningarna för att främja kvinnors representation på den formella arbetsmarknaden.

Världen
Örebronyheter

Källa: Europaparlamentet

You must be logged in to post a comment Login