Fler varsel i än för ett år sedan

By on 17 februari, 2023
Arkivbild

Antalet varsel om uppsägning ökade under januari i Örebro län. Under de tre senaste månaderna har 269 personer varslats.

175 fler än samma period för ett år sedan.

101 personer varslades om uppsägning i Örebro län under januari 2023. Det är 82 fler än i december.

Sett över de tre senaste månaderna har totalt 269 varsel rapporterats i Örebro län, vilket är nästan tre gånger så många som under motsvarande period 2022.

I början av pandemin, i juni 2020, varslades som mest 718 personer under en månad i Örebro län.

Flest varsel i Stockholms län

I hela riket varslades 5 328 personer under januari 2023, vilket är drygt 2 800 fler än i december och nästan 3 900 fler än januari 2022. Under de tre senaste månaderna har totalt omkring 13 500 varslats om uppsägning i Sverige. Det är tre gånger så många som under motsvarande period för ett år sedan.

Örebro län tillhör inte de värst drabbade länen. De flesta varslen rapporteras istället i Stockholms län, även med hänsyn tagen till folkmängd. Det ska sägas att länstillhörigheten bygger på organisationsnumret hos arbetsgivaren, vilket gör att en hel del varsel registreras i det län där huvudkontoret är beläget. Och många huvudkontor finns just i Stockholm, även om varslen egentligen kan beröra andra län.

Varsel per län under januari 2023
.
Län Varsel januari 2023 Per 10 000 invånare* Varsel november 2022 – januari 2023 Varsel november 2021 – januari 2022
Stockholm 3 075 7 023 1 602
Kronoberg 220 354 103
Jönköping 288 624 322
Norrbotten 143 252 53
Östergötland 220 393 106
Örebro 101 269 94
Västerbotten 91 212 61
Västra Götaland 567 1 817 855
Gävleborg 82 138 156
Skåne 272 970 569
Blekinge 27 67 15
Västmanland 45 130 79
Jämtland 20 51 7
Halland 45 178 51
Dalarna 36 138 83
Värmland 35 71 50
Västernorrland 20 87 74
Kalmar 15 232 0
Uppsala 18 353 84
Södermanland 8 135 244
Gotland 0 5 7

*Här baserat på befolkningen 15-74 år.

Störst andel av varslen, 1 741 stycken, lades inom information och kommunikation1. Det är den högsta siffran i branschen sedan mars 2020 – i mars 2020 varslades 1 978 personer. Näst flest varsel den senaste månaden lades inom industrin2, där varslen berörde 827 personer. Det är, sett till de senaste åren, inte en uppseendeväckande siffra för branschen.

Om man räknar samman alla varsel de senaste tolv månaderna finns flest berörda inom industrin – 6 351 personer – vilket motsvarar ungefär en femtedel av alla lagda varsel under året.

Varsel per näringsgren januari 2023

Bransch Varsel januari 2023 Varsel december 2022 Varsel januari 2022
Informations- och kommunikationsverksamhet 1 741 197 10
Tillverkning 827 563 485
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 589 295 71
Byggverksamhet 585 278 145
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 533 306 173
Transport och magasinering 285 276 171
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 215 203 23
Utbildning 129 39 68
Hotell- och restaurangverksamhet 125 87 100
Finans- och försäkringsverksamhet 96 12 7
Vård och omsorg; sociala tjänster 64 127 105
Annan serviceverksamhet 58 46 27
Fastighetsverksamhet 24 20 23
Övrigt 20 0 11
Kultur, nöje och fritid 10 44 12
Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 9 0 5
Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 8 0 0
Jordbruk, skogsbruk och fiske 5 0 0
Utvinning av mineral 5 0 0
Försörjning av el, gas, värme och kyla 0 0 0

Rapporteringen av länstillhörighet har förändrats och historiska siffror är inte helt jämförbara på länsnivå, men i hela landet finns några tydliga toppar under de tre senaste decennierna: Krisen i början av 1990-talet, finanskrisen i slutet av 00-talet och nu senast corona-våren 2020. Så även i Örebro län. Och i absoluta tal lades flest varsel i länet i april 2001, drygt 1 800, jämfört med knappt 1 100 i september 1995 och drygt 700 i juni 2020.

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Newsworthy
1 Informations- och kommunikationsverksamhet
2 Tillverkning
Varselstatistiken publiceras av Arbetsförmedlingen, dit arbetsgivare är skyldiga att anmäla varsel om minst fem medarbetare i ett län berörs. Det innebär alltså att det läggs varsel som inte finns med i statistiken. Alla som varslas behöver inte bli uppsagda. Innan 2019 registrerades länstillhörigheten för varslet manuellt, men sedan dess registreras varslet efter arbetsgivarens organisationsnummer, vilket innebär att en del varsel registreras i det län huvudkontoret är beläget. Det gör att länssiffrorna inte är helt jämförbara historiskt.

You must be logged in to post a comment Login