Flyg överlägset vanligast färdmedel i sommar

By on 13 juni, 2019

81 procent av de svenskar som planerar en utlandsresa i sommar väljer att resa med flyg, medan bilen hamnar på plats två. Tågets ökade efterfrågan har under våren diskuterats flitigt, och i sommar planerar 18 procent att resa med tåg till semesterresmålet. Buss och båt som färdmedel är minst vanligt. Detta visar Tickets Sifoundersökning.

– Sommaren är årets mest reseintensiva period, och många vill inte riskera att hela semestern blir kall och regnig utan väljer att åka på en utlandsresa söderut. Drygt 8 av 10 svenskar som planerar en utlandssemester i sommar kommer att ta flyget, säger Katarina Daniels, PR- och kommunikationsansvarig hos Ticket.

Efterfrågan på internationella tågresor ner på kontinenten har under det senaste året ökat, men från mycket låga nivåer. Inför sommarens utlandsresor är flyget det totalt dominerande färdsättet, som hela 81 procent av alla svenska resenärer planerar att använda. 27 procent uppger att de planerar att ta bilen i sommar och 18 procent uppger att de planerar att resa med tåg.

Inte helt oväntat är det klart fler resenärer boende i Sydsverige som planerar att resa med tåg i sommar – närheten till kontinenten förkortar och förenklar. 32 procent av resenärer från Sydsverige uppger att de planerar en tågresa i sommar, medan 73 procent kommer flyga. Män i åldersgruppen 30-49 åker i större utsträckning tåg i sommar (25 procent), jämfört med övriga resenärer. De uppger också i lägre utsträckning än övriga att de kommer flyga i sommar (69 procent).

Det är dock ovanligt att tåget helt ersätter flyget om man ska längre bort än till Danmark eller Tyskland, och under sommarsemestern är tåget istället ett allt vanligare komplement till en flygresa.

Att resa med tåg utomlands är att välja en helt annan resa än att flyga – det är nästan svårt att jämföra. Det tar ca 30-40 timmar ner till Medelhavet, med flertalet byten, så tåget används framförallt för att ta sig den sista sträckan till slutdestinationen efter att man flugit till exempelvis Paris, Wien, Zürich, Madrid eller Milano, säger Katarina Daniels.

De yngre resenärerna i åldern 18-30 planerar i minst utsträckning att använda bilen som färdmedel. Endast 20 procent planerar att resa med bil i sommar. I denna ålder är bilägandet betydligt lägre än bland de äldre resenärerna, varför bilen som färdmedel inte är lika lättillgängligt.

Med vilket/vilka färdmedel kommer du att resa till din utlandssemester i sommar?

(Fler svarsalternativ möjliga)

  1. Flyg, 81 procent
  2. Bil, 27 procent
  3. Tåg, 18 procent
  4. Båt, 9 procent
  5. Buss, 7 procent
  6. Annat, 2 procent
  7. Tveksam, vet ej, 1 procent

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Ticket Sifoundersökning, riksrepresentativt urval

You must be logged in to post a comment Login