Förslag att slå samman skolor godkänns fyra skolor blir två

By on 1 december, 2023
Arkivbild

Tidigare i november presenterade Grundskolenämnden ett förslag om att slå samman fyra skolor i Örebro kommun till två, på grund av ett vikande elevunderlag.

De berörda skolorna är Sörbyängsskolan, Sörbyskolan, Kryddgårdsskolan och Änglandaskolan. Igår samlades Grundskolenämnden igen och beslutade att genomföra förslaget.

Förskole-och grundskoleförvaltningen får nu i uppdrag att genomföra beslutet att:
  • Slå samman Sörbyängsskolan och Sörbyskolan till en enhet, i Sörbyskolans lokaler.
  • Slå samman Kryddgårdsskolan och Änglandaskolan till en utökad enhet, i Änglandaskolans lokaler.

Under samma möte beslutades också att pausa renoveringen av Wallerska skolan, i väntan på en utredning om lokalerna på väster.

Eleverna från Kryddgårdsskolan och Sörbyängsskolan kommer därmed att få en plats, på sin nya skola från och med hösten 2024. Ambitionen är att elever, personal och rektor ska följa med till den nya enheten, för att trygga elevernas fortsatta skolgång och göra övergången så trygg som möjligt.

Grunden till beslutet är en likvärdig skola för alla barn i Örebro kommun. Att alla elever, oavsett vart de bor eller vilka de är, ska ha samma förutsättningar att lyckas i skolan.

Berörda vårdnadshavare och elever är informerade om beslutet och kommer att få kontinuerlig information samt möjlighet att delta i processen.

Örebro
Örebronyheter

Källa: Örebro kommun

You must be logged in to post a comment Login