Futurum får Jämställdhetsprisets hedersomnämnande 2018

Av på 25 maj, 2019

Örebro kommun delar varje år ut ett jämställdhetspris för att uppmärksamma en verksamhet eller person som i sitt arbete bidragit till en varaktig jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar.

Den 24 maj 2019 tog en stolt delegation från Futurums avdelning Yttre skötsel emot priset av Murad Artin, ordförande Kommunstyrelsens jämställdhetsdelegation.

Motivering
I en kraftigt mansdominerad bransch har avdelningen Yttre skötsel lyckats bredda sin rekryteringsbas, förbättra sina resultat och skapa en arbetsplatskultur där alla hjälper alla oavsett kön, ålder eller härkomst. Genom systematiskt och målmedvetet förändringsarbete har jämställdhet, mångfald och bred åldersfördelning blivit framgångsfaktorer som väcker intresse både internt och externt.

Avdelningen Yttre skötsels arbete är väl värt att uppmärksamma och sprida för att inspirera andra verksamheten i deras systematiska kvalitetsarbete. Jämställdhetsdelegationen ser fram emot att följa och höra mer om avdelningens systematiska jämställdhetsarbete.

Futurum Fastigheter i Örebro AB äger, förvaltar och utvecklar skolor, förskolor och brandstationer i Örebro kommun. Bolaget ägs till 100 procent av Örebro kommun via koncernen Örebro Rådhus AB, där Futurum är ett av dotterbolagen. 

Visionen ”Miljöer värdiga våra barn” ställer krav på Futurum, både vad gäller byggnadsmaterial och hållbarhet. Allt vi gör gör vi för de barn och ungdomar som vistas i våra lokaler.

Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in