Givandet vänder uppåt i oktober

By on 29 november, 2023
Arkivbild

Gåvoindex (FMI) vänder svagt uppåt för oktober, där händelserna i Israel/Palestina och jordbävningen i Afghanistan men också Rosa bandet-kampanjen för cancerforskning bidrar till ett ökat givande från allmänheten. Totalt gåvoindex ligger på 63.

Gåvoindex ger en indikation om utvecklingen av givandet från allmänhet och företag och baseras på ett genomsnitt av utvecklingen den senaste månaden och prognosen om ett år från Giva Sveriges medlemsorganisationer. Ett resultat över 50 innebär en generellt positiv syn på givandet.

– För oktober ligger FMI nuläge, ett underindex som beskriver utvecklingen för givandet under föregående månad, på 55. Detta innebär att det var en positiv trend för givandet under oktober där antalet organisationer som såg ett ökat givande var fler än de som såg ett minskat givande, säger Mårten Palmefors, senior analytiker på Giva Sverige.

Delindexet FMI prognos, som beskriver förväntan om utvecklingen av givandet om ett år ligger på 72. Det visar att organisationerna är fortsatt optimistiska om att mängden gåvor om ett år kommer att öka jämfört med nu.

I september visade Gåvoindex för första gången sedan mätningarna startade i februari att mindre organisationer hade ett högre index än större organisationer. De mindre organisationerna fortsätter i oktober att vara positiva i linje med septembers nivåer och har nu ett Gåvoindex på 64, medan de större organisationernas index ökar något till 62.

– Vår kvartalsstatistik visade att större organisationer har en svagare trend vad gäller regelbundna gåvor, men att engångsgivandet står sig relativt bra. Oktober månad innebar ett större fokus på engångsgåvor och då ökar givandet till de större organisationerna, menar Mårten Palmefors.

Om Gåvoindex/Fundraising Managers Index (FMI)

  • Gåvoindex är en konjunkturmätare för givandet i Sverige som tas fram månadsvis av Giva Sverige. Indexet är en enkätbaserad ekonomisk indikator som är uppbyggd på samma sätt som Exportchefsindex. Det beskriver hur gåvogivandet från allmänheten och företag utvecklar sig historiskt över tid och förutser hur givandet kommer att utvecklas det närmaste året.
  • Gåvoindex bygger på enkätsvar från insamlingsansvariga och generalsekreterare hos Giva Sveriges medlemmar. De svarande ombeds att beskriva det faktiska utfallet under den senaste månaden utifrån om givandet har ökat, är oförändrat eller minskar jämfört med vad de förväntat sig, men också ta ställning till om de tror att utfallet i samma månad om ett år kommer att vara ökande, oförändrat eller lägre. Resultat över 50 innebär en positiv syn på gåvogivandet och ett resultat under 50 innebär en negativ syn.
  • Gåvoindex presenteras varje månad på Giva Sveriges webb.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Giva Sverige

You must be logged in to post a comment Login