Gott betyg till Plikt- och prövningsverkets informationskampanj

By on 27 augusti, 2021

Fler ungdomar vet att skyldigheten att mönstra och göra värnplikt har återinförts, nästan alla tillfrågade har hört talas om mönstringsunderlaget, fler vet att värnplikten är obligatorisk och fler vet också skillnaden mellan mönstring och värnplikt.

Det, och en hel del annat, visar den årliga mätningen kring mönstring och värnplikt som SIFO årligen genomför på uppdrag av Plikt- och prövningsverket.

Varje år genomför Plikt- och prövningsverket en mätning där landets 18-åringar får svara på frågor om deras kunskap och attityder kring mönstring och värnplikt. Ett halvår senare följs mätningen upp för att se om attityderna förändrats och om kunskapen höjts som en effekt av de informations- och kommunikationsinsatser som gjorts under året.

Särskilt uppdrag att informera

Plikt- och prövningsverket har enligt förordning (2010:1472) ett informationsuppdrag och ska inför och vid mönstringen lämna de totalförsvarspliktiga råd och upplysningar om värnplikten, civilplikten och utbildningsreserven samt om rätten att vara vapenfri.

Mätningarna genomförs på 1 000 ungdomar och sker via telefonintervjuer. För ålderskullen födda 2003 genomfördes mätningarna i december 2020 samt i juni 2021.

– I år var ett speciellt år eftersom vi mitt i informationskampanjen bytte namn till Plikt- och prövningsverket, säger kommunikationschef Marinette Nyh Radebo. Vi gjorde om vår hemsida och det är därför extra glädjande att se att målgruppen upplever den som mycket informativ inför mönstring och värnplikt. Det visar också att våra insatser spelar roll och ger resultat.

– I kampanjen som vänder sig till ungdomar födda 2004 ska vi också mäta föräldrarnas kunskap och attityder kring områdena, en nyhet som vi tror kommer att ge oss ännu mer insikt i vad målgruppen tycker, tänker och agerar. Många av deras föräldrar har inte gjort värnplikten och har kanske inte eller någon uppfattning om den. Om de får frågor från sina barn kan de ha svårt att svara på frågorna.

Kortfattade resultat från effektmätningen våren 2021

 • En större andel känner till att regeringen återinfört skyldigheten att mönstra och göra värnplikt (från 81 till 92 procent).
 • En högre andel vet att värnplikten är könsneutral (från 91 till 98 procent)
 • Nästan samtliga uppger att de hört talas om att de måsta fylla i ett mönstringsunderlag (från 70 till 97 procent).
 • Det har skett en tydlig ökning i andelen som tror det är obligatoriskt att göra värnplikt (från 53 till 89 procent).
 • Det är ingen tydlig skillnad i uppfattning om motivation spelar roll (från 69 till 71 procent).
 • Det är en tydlig ökning i andelen som tror det är obligatoriskt att göra värnplikt om man blir inskriven (från 53 till 92 procent).
 • Andelen osäkra har minskat (från 13 till 5 procent).
 • Fler instämmer i hög grad att värnplikt är en möjlighet till personlig utveckling (från 71 till 79 procent).
 • Andelen som har frågor om mönstring och grundutbildning har främst minskat bland kvinnor (från 11 till 4 procent bland kvinnor).
 • Tydligt fler svarar att de känner till skillnaden mellan mönstring och värnplikt (från 25 till 58 procent).
 • Något fler känner till vilka olika befattningar som finns inom värnplikten (från 19 till 31).
 • Fler män än kvinnor svarar att de är förberedda inför mönstringen (från 48 till 59 procent av männen, från 22 till 33 procent av kvinnorna).
 • Störst andel svarar att de fått information från Plikt- och prövningsverket via brev med posten (93 procent).

Regionalt
Örebronyheter

Källa Plikt och prövningsverket

You must be logged in to post a comment Login