Gröna Bilister nominerar till Miljöbästa Bil 2021

By on 14 maj, 2021

De nominerade modellerna utgörs av sjutton elbilar, elva laddhybrider varav en kan köras på etanol E85, elva fordonsgasbilar, och en bränslecellsbil som drivs av vätgas. Alla modeller presenteras i den nya rapporten Miljöbästa Bilar 2021.

För att Gröna Bilister ska nominera en bilmodell till Miljöbästa Bil 2021 måste den vara en miljöbil enligt den definition som styr statliga myndigheters upphandling. Definitionen säger att miljöbilar är samma sak som de klimatbonusbilar som är berättigad till bonus vid inköp. Gröna Bilister ställer dessutom ytterligare krav på energieffektivitet, resurseffektivitet och säkerhet. Laddhybrider måste också ha en relativt lång räckvidd på el.

– Alla nominerade modeller är bra val för den miljömedvetne bilisten, säger Gröna Bilisters ordförande Marie Pellas. Vi hoppas att vår rapport Miljöbästa Bilar 2021 kan vägleda alla de privatpersoner och organisationer som behöver nya bilar, och som samtidigt vill minimera sin miljöpåverkan.

I rapporten finns faktablad om alla nominerade bilmodeller, där fokus ligger på information som är väsentlig för bilens praktiska användbarhet, säkerhet, ekonomi och miljöpåverkan.

För att bedöma en bilmodells klimatpåverkan måste vi anlägga ett livscykelperspektiv både på bilen som fysisk produkt och på de drivmedel som används för att köra den.

Vi anger de nominerade bilmodellernas klimatpåverkan vid körning genom att utgå från drivmedlens klimatpåverkan well-to-wheels så som de rapporteras till Energimyndigheten, enligt den metodik som utarbetats av EU.

Vi uppmärksammar också klimatpåverkan vid bilens tillverkning och skrotning. Det finns ännu ingen standardiserad metod för att beräkna denna klimatpåverkan, och därmed inga uppgifter som gör det möjligt att jämföra enskilda bilmodeller på ett strikt sätt. De siffror vi anger bygger på vetenskapliga studier, men de ska endast ses som indikationer.

– Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att föreslå en miljödeklaration av bilar som tar hänsyn till klimatpåverkan vid tillverkningen, säger Per Östborn, projektledare för Miljöbästa bil 2021. Sådan konsumentupplysning behövs, för idag är det mycket svårt att hitta all relevant information. Nästan inga generalagenter kan till exempel säga hur mycket bränsle deras laddhybrider drar när batteriet är tomt.

Det finns fler bra miljöval än de bilmodeller som nomineras till Miljöbästa Bil 2021. Sajten miljofordon.se är en bra utgångspunkt för dem som söker modeller som kan köras förnybart. De modeller Gröna Bilister nominerar till Miljöbästa Bil 2021 ska ses som ett urval bland de bästa av dessa.

– Nu kommer en expertjury att välja sju finalister bland de fyrtio nominerade bilmodellerna, säger Marie Pellas. Sedan utser de vinnaren bland dessa finalister. Men kom ihåg att den verkliga vinnaren är den som lyckas lägga sitt mobilitetspussel utan att behöva äga en bil, den som är en mobilist snarare än en bilist.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Gröna Bilister

You must be logged in to post a comment Login