Grönskande tak pryder nu nya busshållplatserna

By on 10 juli, 2022
Foto: Örebro kommun

Nu har de nya busshållplatserna längs Rudbecksgatan och Kulturkvarteret fått ett grönskande tak som bland annat bidrar till biologisk mångfald.
 
Totalt sex busshållplatser har fått ett tak av torräng, ett slags grästak med höga gräsväxter och blommor vars utseende varierar beroende på årstid. Det grönskande taket gynnar den biologiska mångfalden, har lång livslängd och bidrar till en trivsam stadsmiljö.

De nya busshållplatserna med torräng är anpassade för de nya snabbussarna, men används idag av all kollektivtrafik som trafikerar sträckan.

Örebro
Örebronyheter

Källa: Örebro kommun

You must be logged in to post a comment Login