Guidning i månadens reservat Runsala

By on 21 juli, 2022
Foto: Länsstyrelsen Örebro län

Lördagen den 23 juli genomförs en guidning i Runsala naturreservat.

Månadens naturreservat i Juni/Juli är Runsala i Askersunds kommun. Här möter du ett böljande kulturlandskap med många rara blommor, lummig lövskog och spår efter gamla torp. Följ med på en vandring i reservatet där vi upplever naturen med alla våra sinnen.

Om Runsala 

Naturreservatet Runsala bjuder på omväxlande vandring i ett idylliskt och naturskönt kulturlandskap, med en djup ravin, lövträd och gamla betesmarker. Naturreservatet består av gamla ängs- och hagmarker, frodig lövskog och den djupa Runsala ravin.

Blomprakt

Runsala ravin är en fin plats att möta våren. Här växer både vanliga och mer sällsynta örter som bedårar med sin blomning under trädens skira grönska. Längre söderut i reservatet finns Solberga äng där du på försommaren kan hitta växter som föredrar torra och varma backar. Solvända är en liten ört som vänder sin gula blomma efter solens strålar. Blir det mulet, slår hon ihop sina kronblad. Från ängens övre del har du en vid utsikt över landskapet mot öster.

Torp och tjärdal

Reservatets nordvästra del finns det rester av flera torp som ligger vid gammal åkermark som numera blivit betesängar. Idag återstår endast husgrunder, men två av torpen var bebodda ännu på 1950- och 1960-talet. Väster om Solberga äng finns lämningarna efter en tjärdal, där man framställt tjära genom att bränna kådrik tallved långsamt i en övertäckt grop. Tjära var för många en viktig inkomstkälla under 1500-1800-talet.

Spännande svampar

Betesmarken har blivit känd för sina intressanta svampar. Scharlakansröd vaxskivling, med en färgprakt som gör den svår att missa, trivs i betade marker, gärna i närheten av ekar. Det är en god matsvamp som har blivit allt ovanligare i takt med att de betade hagmarkerna minskar. Trots den goda smaken bör svampen lämnas ifred så att den kan sprida sina sporer.

Runsala ek

Missa inte den mäktiga Runsalaeken! Den har ett midjemått på över fem meter och är flera hundra år gammal. Gamla, grova träd rymmer massor av liv. Allt från insekter, fåglar och smådjur till svampar, lavar och mossor.

Ädla lövträd

Naturreservatet består av gamla ängs- och hagmarker, frodig lövskog och den djupa Runsala ravin. Lövskogen med bl a ek, lönn, asp, lind och ask har utvecklats fritt under lång tid. Här finns gott om liggande döda stammar och grenar.Den förmultnande veden är ett eldorado för sällsynta svampar, som exempelvis kandelabersvamp som växer på kraftigt rötad aspved.

Om guidningen

Bra att ta med: Ta med kläder efter väder, matsäck och något att ligga/sitta på och gärna lupp/förstoringsglas om du har.

Arrangeras av: Hopajola Länk till annan webbplats. i samverkan med Länsstyrelsen.
 
Var: Naturreservatet Runsala, samling vid parkeringen i reservatets norra del.

Kostnad: Gratis.

Sista anmälningsdag: Ingen anmälan krävs.

Nöje | Örebro län
Örebronyheter

Källa: Länsstyrelsen Örebro län

You must be logged in to post a comment Login