Hållbarhet framför konst när svenskarna tycker till

By on 14 oktober, 2018
Arkivbild.

Att leva klimatsmart och hållbart blir allt viktigare för svenska folket. Det visar Projektengagemangs undersökning Samhällsbarometern. Tre av fyra svenskar vill se fler solceller på Sveriges byggnader i framtiden. Samtidigt vill 58 procent se fler trädgårdar på taken. Däremot vill endast elva procent se fler konstverk på byggnaderna. 

I utvecklingen av Sveriges städer är hållbarhet och grönska det svenskarna prioriterar högst. En dryg tredjedel av svenska folket vill att landets byggnader ska förses med vindturbiner eller kraftverk för att kunna generera energi. Endast elva procent vill se fler glaspartier och fönster. Lika få önskar se mer konst på fasaderna, vilket vittnar om att hållbarhet hamnar högre upp än estetisk utsmyckning i svenskarnas prioritetsordning.

– Svenskarna är tydliga med att framtidens städer ska vara grönare och mer hållbara. Det ligger också i linje med hur vi ser på utvecklingen. Ett ökat fokus på hållbarhet i kombination med teknikutveckling och delningsekonomi kommer att möjliggöra en grön omställning i våra städer och på lång sikt kommer vi ha möjlighet att frigöra ytor som idag upptas av parkerade bilar, säger Nicke Rydgren, affärsutvecklingschef på Projektengagemang.

När det kommer till framtida stadsplanering hamnar grönområden i topp. Hela 70 procent av svenskarna vill se mer träd och grönska i Sveriges städer och närmare hälften vill se fler parker, lekplatser och cykelvägar. Drygt var tredje svarande, 36 procent, tycker att en större del av trafiken bör beläggas under marken. Däremot är det bara elva procent som efterfrågar mer konst.

Drygt fyra av tio tror på självkörande poddar 
Tack vare e-handelns starka utveckling blir det allt viktigare med snabba leveranser av produkter som beställts online. Samhällsbarometern visar att 38 procent av svenskarna tror att produkterna i framtiden kommer att levereras med hjälp av självkörande poddar – små eldrivna fordon. Det är dock inte alla som är lika övertygade om denna teknikutveckling. I Gävleborg anser var fjärde respondent att självkörande poddar är framtiden. I Uppsala, där flest tror på poddar, är motsvarande siffra hela 44 procent.

Topp 5: Här tros det mest på självkörande poddar
1. Uppsala län
2. Västra Götalands län
3. Södermanlands län
4. Östergötlands län
5. Hallands län

Topp 5: Här tros det minstpå självkörande poddar
1. Gävleborgs län 
2. Västernorrlands län 
3. Norrbottens län
4. Västmanlands län
5. Kronobergs län

Om undersökningen:
Samhällsbarometern 2018 är gjord av teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemang och undersökningen har genomförts av Kantar Sifo. Undersökningen genomfördes under 2018 i form av en webbenkät och är statistiskt säkerställd och representativ på riksnivå. Totalt har 3 000 personer i Sverige mellan 18 till 74 år deltagit i studien.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login