Hallsberg gjorde otillåten direktupphandling av byggentreprenad

By on 15 oktober, 2020

Hallsbergs kommun genomförde en större ombyggnation av en fastighet utan att först annonsera entreprenaden enligt lagen om offentlig upphandling, Kommunen gjorde sig därmed skyldig till en otillåten direktupphandling. Det anser Konkurrensverket som nu yrkar att kommunen ska betala 800 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Under hösten 2019 ingick Hallsbergs kommun ett avtal om en större ombyggnation av en nyförvärvad fastighet. Entreprenaden, som var beräknad att ta cirka ett år, innebar bland annat att kontorslokaler, verkstad och snickeri, tvättstuga och portar skulle byggas om. Avtalets värde uppgår till cirka 11 miljoner kronor.

Kommunen har sedan tidigare ett upphandlat ramavtal om mindre byggarbeten och reparationer för löpande avrop. Den aktuella entreprenaden är en större ombyggnation och omfattas därför inte av ramavtalet, enligt Konkurrensverket. Eftersom ombyggnationen av den nyförvärvade fastigheten inte har föregåtts av annonsering enligt lagen om offentlig upphandling är avtalet en otillåten direktupphandling.

– Det är inte ovanligt att vi ser byggentreprenader där kontrakt har tilldelats utan annonsering. Som tillsynsmyndighet är det viktigt att vi agerar i frågan. En öppen annonsering ger fler leverantörer möjligheter att lämna anbud och ökar köparens förutsättningar att göra en bättre affär, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Karlstad och yrkar att Hallsbergs kommun ska dömas att betala 800 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

Ekonomi | Länet
Örebronyheter

Källa Konkurrensverket

You must be logged in to post a comment Login