Här är länen med högst beredskap för elresiliens

By on 21 juni, 2023

Ny analys från Sweco visar geografiska skillnader i möjligheten att nyttja solpaneler för att mildra konsekvenser vid strömavbrott. Högst potential för elresiliens från solpaneler har Gotland, Halland och Kalmar län.

På grund av säkerhetsskäl i elnätet stängs solpaneler av under strömavbrott. Men med en särskild växelriktare för nödström, så kallad nödströmsväxelriktare, kan solpanelerna generera egen eldrift om än med låg kapacitet.

Förutsatt att solen skiner, möjliggör den att exempelvis ha en fungerande vattenpump eller ladda mobilen under ett strömavbrott.

– Extremväder och säkerhetshot kräver resiliens i energisystemet för att minska effekterna av långvariga strömavbrott. Det behövs lösningar för tillgång till nödström, både för att upprätthålla mobil kommunikation mellan människor och tillgodose grundbehov såsom vattentillförsel, säger Conny Udd, divisionschef Energi & Industri, Sweco Sverige.

Solenergiinstallationerna i Europa ökar, framkallat av energiomställningen, lägre solpanelspriser, subventioner och ökade regleringar. Men för att hushållet ska få tillgång till nödström behövs antingen en nödströmsväxelriktare, eller en så kallad hybridväxelriktare, som kräver batterier och därmed har högre kapacitet.

Hybridväxelriktare kan utgöra en fullgod backup-lösning vid strömavbrott, men är betydligt dyrare jämfört med nödströmsväxelriktare.

– Genom att förse hus med solpaneler och nödströmsväxelriktare, kan vi i Sverige stärka resiliensen i energisystemet till en låg kostnad. Få människor känner till denna möjlighet trots att effekterna vid strömavbrott kan bli mycket prövande för ett hushåll, säger Conny Udd.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Sweco Sverige
Om rapporten
Sweco har analyserat potentiell elresiliens på fem års sikt i nio europeiska länder genom att undersöka den framtida utvecklingen av solenergi, samt kostnaden och möjligheten för elförsörjning från reservströmlösningar under strömavbrott. En kompletterande regional analys visar möjligheterna lokalt nedbrutet på Sveriges 21 län.

You must be logged in to post a comment Login