Här bildas två nya reservat

By on 13 juni, 2024
Flygfoto över Hyttebacken och Kilsbergstorpet.

Fotograf: Leif Troeng.

Här bildas två nya reservat, för att säkra grönområden och förvalta ett unikt arv. Kommunfullmäktige har beslutat att två nya natur- och kulturreservat ska bildas i Örebro kommun. Det är naturreservatet Löreskogen utanför Glanshammar och kulturreservatet Kilsbergstorpet Hyttebacken.

Det var den 11 juni som Kommunfullmäktige beslutade att de två områdena ska bli nya reservat:

– Det är jätteroligt att vi nu tagit beslut om två nya reservat i vår kommun. Våra natur- och kulturreservat är otroligt viktiga för att våra örebroare och besökare ska få ett rikt och tillgängligt friluftsliv och att vi långsiktigt arbetar för en hållbar framtid även för nästkommande generationer, säger Kemal Hoso (S), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

– Att vi bildar nya reservat sker inte varje dag, särskilt inte två reservat samtidigt, så det känns väldigt roligt. Reservaten är viktiga i vårt arbete för biologisk mångfald och hållbarhet, samtidigt som vi i det här fallet också bevarar ett väldigt unikt kulturarv, berättar Therese Aremyr, kommunekolog.

Löreskogen naturreservat

Löreskogens naturreservat ligger utanför Glanshammar och marken här har varit skog under lång tid. Här finns kalkbarrskog och lövskog på en berggrund av marmor. Kalken som marmorn består av, gör att skogen blir rik på olika arter av örter och svampar.

Genom att besluta om reservat för Löreskogen vill Örebro kommun bevara den biologiska mångfalden som finns i kalkbarrskogar och lövskogar. Kommunen vill också långsiktigt säkerställa att det finns grönområden tillgängligt för rekreation och friluftsliv för alla, även i de mindre tätorterna.

Kilsbergstorpet Hyttebacken kulturreservat

Flygfoto över Hyttebacken och Kilsbergstorpet.
Fotograf: Leif Troeng.

I Hyttebackens kulturreservat finns ett kilsbergstorp. Det unika torpet har skänkts till Örebro kommun av Evert Eriksson. Evert var den siste brukaren på torpet och skänkte fastigheten till Örebro kommun för att de höga natur- och kulturmiljöerna skulle kunna bevaras. De öppna markerna på gården har använts för odling och slåtter av hö till djuren sedan 1700-talet. Det har lett till att markerna har en stor artrikedom av blommande örter och ängssvampar.

– Att Hyttebacken och torpet nu blir ett kulturreservat möjliggör för oss att ta hand om värdena i området på ett bra, långsiktigt sätt. Runt torpet finns slåtterängar som har en stor biologisk mångfald. Samtidigt är det ett viktigt kulturarv. Här kan man se hur ett småskaligt självhushåll sett ut i Kilsbergen för cirka 100 år sedan. Det finns också spår från olika epoker av Kilsbergens historia, så som bergsbruket med en hyttlämning från 1600-talet. Det är verkligen en upplevelse att besöka området, som att göra en tidsresa, berättar Therese Aremyr.

Kultur | Örebro län
Örebronyheter

Källa: Örebro kommun

You must be logged in to post a comment Login