Har du koll på hur ändringarna i bostadsrättslagen påverkar dig

By on 8 januari, 2023
Arkivbild

Vid årsskiftet 2022/2023 träder ett antal ändringar av den nuvarande bostadsrättslagen i kraft. Lagen påverkar bland annat dig som fastighetsutvecklare som planerar att upplåta bostadsrätter, dig som mäklare som förmedlar nyproducerade bostadsrättslägenheter och dig som överväger att köpa en nyproducerad bostadsrättslägenhet. Här sammanfattar vi hur!

Syftet med de nya bestämmelserna är att stärka det rättsliga skyddet för den som köper bostadsrätt. Genom lagändringen kommer den som köper en nyproducerad bostadsrättslägenhet, förhandstecknaren, få en tryggare ställning genom bl.a. bättre information, betänketid och en begränsning av tidsintervallet för när upplåtelsen beräknas ske.

För att upplåta lägenheter som bostadsrättslägenheter är det vanligt att ett byggföretag eller en fastighetsägare startar en bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen ingår sedan förhandsavtal med förhandstecknare avseende framtida upplåtelse av lägenheterna. Ett förhandsavtal innebär att bostadsrättsföreningen är skyldig att upplåta lägenheten med bostadsrätt åt förhandstecknaren, som i sin tur är skyldig att köpa lägenheten.

Från och med den 1 januari 2023 skärps kraven för vad ett sådant förhandsavtal ska innehålla. Om förhandsavtalet inte innehåller all information som lagen kräver, t.ex. angående föreningens ekonomi, den beräknade tidpunkten för upplåtelsen och den beräknade avgiften för lägenheten är förhandsavtalet ogiltigt. I vissa fall är avtalet bindande för bostadsrättsföreningen men inte för förhandstecknaren. Det är därför extra viktigt att stämma av så att förhandsavtalet verkligen uppfyller de nya kraven i bostadsrättslagen.

Lagändringen ger också förhandstecknaren en betänketid om sju dagar från det att bostadsrättsföreningen lämnat ett skriftligt erbjudande till förhandstecknaren. Betänketiden ger alltså förhandstecknaren möjlighet att noga överväga erbjudandet innan förhandsavtalet undertecknas.

Mot bakgrund av att många byggprojekt blir försenade har lagstiftaren valt att skydda förhandstecknaren genom att begränsa tidsintervallet för den beräknade tidpunkten för upplåtelsen, som ska anges i förhandsavtalet. Ändringen innebär att den beräknade tidpunkten för upplåtelsen som mest får avse en period om tre månader (ett kvartal). Om lägenheten inte upplåts till förhandstecknaren inom skälig tid från den beräknade tidpunkten och förseningen inte beror på förhandstecknaren själv, har förhandstecknaren rätt att frånträda förhandsavtalet. Förhandstecknaren har då rätt att få tillbaka eventuellt förskott, rätt till skälig ersättning för eventuella tillval och ersättning för annan skada som bostadsrättsföreningen orsakat. Lagändringen kommer sannolikt medföra att förhandsavtal framöver kommer att ingås i ett senare skede när bostadsrättsföreningen har en tydligare bild av när bostadsrättslägenheten kommer att vara färdig.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Morris Law

You must be logged in to post a comment Login