Här övar lärarstudenter och psykologstudenter

By on 20 oktober, 2023
Joacim Strömberg och Jennifer Amin hoppas att studenterna ska få med sig en insikt om hur viktigt det är att jobba tillsammans.
Foto: Anna Lorentzon

Här övar lärarstudenter och psykologstudenter, på att möta elever med särskilda behov.

Tioåriga Adde startar bråk på rasterna och jobbar inte på lektionerna. Vad kan skolan göra? Lärarstudenter och psykologstudenter vid Örebro universitet fick jobba tillsammans i fiktiva elevhälsoteam med stöd från en yrkesverksam specialpedagog och skolpsykolog.

– Jag tar med mig en insikt om hur arbetet går till i praktiken. Det är kul att få öva på att jobba tillsammans med andra yrkesroller, säger psykologstudenten Johan Wallstedt.

Joacim Strömberg, som är specialpedagog vid Olaus Petriskolan 7-9 och Jennifer Amin, skolpsykolog inom Örebro kommun, inleder dagen med att berätta om sina yrkesroller och ge exempel på vilken sorts utmaningar de möter – och hur de tar sig an dem.

”Spännande – vi har aldrig gjort något liknande”

Sedan får studenterna jobba tillsammans i blandade grupper med ett påhittat case, inspirerat av verkligheten. Hur skulle ett elevhälsoteam ta sig an en elev som Adde? Vilka insatser kan bli aktuella och vilken sorts svårigheter och dilemman kan uppstå längs vägen?  

– Det är väldigt kul med alla olika perspektiv. Att vi går olika utbildningar och olika terminer gör att vi har olika erfarenheter, säger lärarstudenten Gabriel Folkesson.

– Det här är spännande, vi har aldrig gjort något liknande. Ni lärarstudenterna bidrar med ett skolperspektiv, ni vet hur saker faktiskt fungerar i skolan. Och ni kommer hela tiden tillbaka till eleven – vad tänker eleven om det här, säger Aya Fawaz som studerar på Psykologprogrammet.

Viktigt med samarbete mellan professionerna

Lärarstudenterna Embla Flink och Josefin Lundberg, som arbetar i samma grupp, håller med om att det är nyttigt att möta yrkesroller som bidrar med andra perspektiv i diskussionerna.

– Det är intressant och gör att man får en annan syn på saker, säger Embla Flink.

– Jag hade till exempel inte full koll på vad psykologer egentligen gör. Man behöver ha ett bra samarbete med alla olika professioner, säger Josefin Lundberg.

Även psykologstudenten Sava Kakei uppskattar diskussionerna i grupparbetet.

– Det är jätteintressant att få bredda sig och lära sig mer. Det är lätt att låsa sig vid det man själv tänker, säger hon.

Olika sätt att uttrycka sig

Specialpedagog Joacim Strömberg och skolpsykolog Jennifer Amin konstaterar att pedagoger och psykologer många gånger kanske pratar om samma saker ­- men att terminologin kan skilja sig åt. Och att ha förmågan att kommunicera så att andra yrkesgrupper förstår är viktigt, menar de.

– Mitt viktigaste medskick till studenterna är att de olika yrkesrollerna har nytta av varandra för att utvecklas. Många lärare har kanske aldrig sett en skolpsykolog och tycker att det verkar lite läskigt. Men vi finns ju här för att jobba tillsammans med pedagogerna, säger Jennifer Amin.

Båda hoppas dagens övningar ska leda till att steget för en lärare att ta kontakt med en skolpsykolog ska bli mindre när studenterna kommer ut i yrkeslivet.

– Läraryrket kan vara ensamt och för att lyckas så krävs det att man samverkar med andra, säger Joacim Strömberg.

Arrangeras för första gången

Det är första gången som Grundlärarprogrammet och Psykologprogrammet arrangerar en gemensam läraktivitet – som dessutom planerats och genomförs tillsammans med yrkesverksamma.

– Vi vill att våra studenter ska få erfarenhet av att öva i en så verklig situation som möjligt och inte bara få kunskap genom föreläsningar och kurslitteratur. Faller det väl ut skulle vi kunna utveckla läraktiviteten genom att bjuda in fler yrkesroller och utbildningar, säger Daroon Yassin Falk, programansvarig för Grundlärarprogrammet F-3 och 4–6 vid Örebro universitet.

– När psykologstudenterna är färdigutbildade och ska börja jobba kommer de flesta av dem arbeta i team med andra professioner. Det tas upp i utbildningen på flera sätt, men i och med den här dagen fick studenterna också en möjlighet att prova på hur det kan vara. Det är viktigt att se både vad de själva kan bidra med och vad andra professioner kan bidra med, menar Maria Malmberg, ansvarig lärare från Psykologprogrammet.

– När Maria Malmberg hörde av sig under vårterminen om möjlighet till samverkan över yrkesprofession och ämnesgräns tänkte jag att det här en fin möjlighet att möta lärarstudenternas önskemål om mer praktiknära läraktiviteter under utbildningen. Det är nog lätt hänt att kurs- och programansvariga drar sig drar sig från att arbeta ämnesöverskridande då det tar en hel del tid i anspråk, men arbetet mellan mig och Maria som huvudansvariga och de personer som involverats i samverkansdagen har fungerat över all förväntan, säger Nicklas Lindgren, kursansvarig på Lärarprogrammet.

”Vi ger aldrig upp” 

Och responsen från studenterna har varit positiv, berättar Joacim Strömberg.

– Det känns som att vi lyckades skapa en autenticitet och att diskussionerna hamnade i skolmiljö, vilket är viktigt. Det blev verkligen ett utbyte mellan de blivande pedagogerna och psykologerna, säger han.

 
Men hur mycket resurser kan skolan satsa på en enda individ om man märker att det inte ger resultat? Frågan kommer från en av studenterna när alla grupper samlas för reflektion och avrundning i Aula Nova.  

 – Vi har inte oändligt med resurser, men man får inte vara för snabb med utvärderingen. Det gäller att hålla i och hålla ut, följa upp, skruva och göra rätt. När ger vi upp? Aldrig! Vi kämpar ända in i mål, säger Joacim Strömberg.

Fakta om temadagen

Temadagen ”Arbete med elever i behov av särskilt stöd” arrangerades för studenter från termin tre på Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i förskoleklass och årskurs 1–3, termin fem på Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i årskurs 4–6 och termin nio på Psykologprogrammet.

Syftet med läraktiviteten är att ge studenterna en chans att utveckla kunskaper om arbetet med att stötta elever i behov av särskilt stöd och bidra till ökad insyn i olika yrkesrollers funktion i detta arbete.

För lärarstudenterna ingår dagen i kursen ”specialpedagogik” och som en del i ett arbete mot examensmålet att studenten bland annat ska kunna ”visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra tillgodose elevers behov av specialpedagogiska insatser”.

För psykologstudenterna är dagen en del av kursen ”Tillämpad psykologi i ett livsloppsperspektiv”, och som en del i ett arbete mot examensmålet att ”visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper”.

Örebro
Örebronyheter

Källa: Örebro Universitet
Text och foto: Anna Lorentzon

You must be logged in to post a comment Login