Invånare vill att staten ska betala för kontanthanteringen

By on 30 juni, 2023
Arkivbild

Åtta av tio invånare i Örebro län, 83 procent, anser att staten och inte kommersiella aktörer bör ta det största finansiella ansvaret för att upprätthålla kontanthanteringen. Det visar en ny undersökning av Kantar Sifo som genomförts på uppdrag av Bankomat.

– Som en följd av konsumenternas minskade efterfrågan på kontanter har flera företag minskat sina kontanttjänster. Det har gjort Sverige sårbart och nu krävs statliga insatser, säger Johan Nilsson, kund- och marknadschef på Bankomat AB.

Efterfrågan på kontanter har minskat och många kommersiella aktörer har av konkurrens- och kostnadsskäl slutat att hantera kontanter. Samtidigt anser MSB att kontanter är nödvändiga för samhällets krisberedskap, eftersom digitala betalsystem kan slås ut i krissituationer.

Mot den bakgrunden har Bankomat uppdragit åt Kantar Sifo att fråga svenskarna om de tycker att det huvudsakliga finansiella ansvaret för att upprätthålla kontanthanteringen i samhället bör ligga på staten eller på kommersiella aktörer.

Fler än åtta av tio invånare i Örebro län, 82,6 procent, svarar att staten bör ta hela eller det huvudsakliga finansiella ansvaret. Endast 10,0 procent anser att ansvaret helt eller huvudsakligen bör ligga på kommersiella aktörer.

I hela Sverige anser 78,1 procent att ansvaret bör tas av staten och 13,3 procent att det bör ligga på kommersiella aktörer.

– Konsumenternas minskade efterfrågan på kontanter innebär allt svagare ekonomiska incitament för privata aktörer att erbjuda kontanttjänster. Det är inte rimligt att privata aktörer ska fortsätta att finansiera en samhällsviktig verksamhet som saknar kommersiell bärkraft, säger Johan Nilsson.

Den 31 mars presenterade Anna Kinberg Batra betänkandet från utredningen ”Statens roll på betalningsmarknaden”, som haft i uppdrag att se över statens respektive näringslivets framtida roll på betalningsbetalningsmarknaden. Där ges vissa förslag kring statens respektive näringslivets ansvar för kontanthanteringen. Betänkandet ska nu behandlas av regeringen.

– När regeringen så småningom lägger en proposition hoppas jag att man förtydligar att det sätt som staten kan se till att kontanthanteringen fungerar är genom att finansiera den. Vad som särskilt krävs är subventioner som gör det mer attraktivt för butiker och restauranger att hantera kontanter, säger Johan Nilsson.

Frågan som ställdes löd:

”Tycker du att staten eller kommersiella aktörer bör ta det huvudsakliga finansiella ansvaret för att upprätthålla kontanthanteringen i samhället?”

I Örebro län besvarades frågan av 150 personer med följande resultat:

● 23,0 procent svarade: ”Helt och hållet staten”
● 59,7 procent svarade: ”I huvudsak staten”
● 8,5 procent svarade: ”I huvudsak kommersiella aktörer”
● 1,5 procent svarade: ”Helt och hållet kommersiella aktörer”
● 7,4 procent svarade ”Tveksam/vet ej”

Ekonomi | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Bankomat
Om undersökningen:
Kantar Sifo genomförde undersökningen den 24 mars – 6 april 2023 som en webbaserad undersökning. Sammanlagt 3 250 personer i åldrarna 18 till 79 år deltog i undersökningen.

You must be logged in to post a comment Login