Invånarna i Örebro län vill ha mer vindkraft i sin egen kommun

By on 12 maj, 2022
Arkivbild

Sex av tio, 58 procent, anser att den egna kommunen bör bidra till den fortsatta vindkraftsutbyggnaden i Sverige, medan 31 procent inte anser det, enligt ny Sifo-undersökning.

– Vindkraften växer snabbast och gör att vi kan minska beroendet av fossila bränslen och vår klimatpåverkan. Dessutom underlättar lokala elproduktion näringslivets investeringar och pressar elpriserna, säger Anders Wijkman, ordförande i nätverket Vindkraftens klimatnytta.

Invånarna i Örebro län är i allmänhet positiva till en kraftig utbyggnad av vindkraften, och de vill även att deras egen kommun ska bidra till detta.

  • 58 procent av de boende i Örebro län anser att det är bra att myndigheterna vill öka den landbaserade vindkraften från en femtedel till drygt hälften av den nuvarande elanvändningen i Sverige. 28 procent svarar att det är dåligt medan 14 procent är osäkra.
    .
  • 58 procent av invånarna i Örebro län anser att den egna kommunen bör bidra till den fortsatta vindkraftsutbyggnaden i Sverige. 31 procent svarar nej på samma fråga medan 11 procent är osäkra.

Trots att den svenska befolkningen är positiv till vindkraft i den egna kommunen, använder de svenska kommunerna i allt högre grad sitt veto och stoppar nya vindkraftsparker. 78 procent av de aktuella verken stoppades under 2021. Det är en mycket kraftig ökning jämfört med året innan, då cirka 38 procent av verken stoppades av kommunerna.

– Det är problematiskt att kommunerna stoppar allt fler vindkraftsprojekt, eftersom vindkraften pressar elpriset och möjliggör ny-industrialiseringen. Genom elexporten bidrar den dessutom till att ersätta fossila bränslen, inte minst rysk gas, och därmed stärka vår säkerhetspolitik, säger Anders Wijkman – Vår Sifo-undersökning visar att stödet för vindkraft är mycket större än motståndet, och det behöver fler kommunpolitiker ta till sig.

Örebro län
Örebronyheter

Källa Nätverket Vindkraftens Klimatnytta
Sifo-undersökningen omfattar 3 250 svarande personer i hela riket, varav 150 i Örebro län, och är beställd av nätverket Vindkraftens klimatnytta.

You must be logged in to post a comment Login