Jemen – Barn dödas inte bara av bomber och kulor, många dör också långsamt för att de nekas mat

By on 5 september, 2019
15 månader gamla Noura med sin syster Shadia i deras tält i Lahj, Jemen. Noura lider av svår akut undernäring och får behandling av Rädda Barnen. Fotograf: GCCU

Länder som exporterar vapen till Jemen kan vara medansvariga för krigsbrott. Det framkommer i en rapportsom FN:s expertgrupp för Jemen släppte under gårdagen. Rapporten framhäver hur parter i konflikten har ”begått en mängd möjliga krigsförbrytelser”, många av dem riktade mot barn.

Rädda Barnen välkomnar FN-rapporten och lyfter vikten av att krigsförbrytare ska hållas ansvariga för sina handlingar. Det team som på uppdrag av FN:s säkerhetsråd undersökt de överträdelser som begåtts i krigets Jemen riktar skarp kritik mot alla parter i konflikten. Allvarlig kritik riktas även mot de länder som indirekt möjliggör kriget, där teamet menar att exempelvis länder som exporterar vapen till ett land som krigar i Jemen måste säkerställa att de respekterar internationell humanitär lag.

I alla krig är barn de mest utsatta. Under de snart fem åren som kriget i Jemen pågått har skolor och sjukhus varit måltavlor. Men FN:s rapport lyfter även en annan form av krigsföring – nämligen hur svält har varit ett vapen. Där kan Rädda Barnen direkt se hur barn blivit måltavlor.

– Det är oacceptabelt att ansvariga för dödandet, lemlästning och andra allvarliga kränkningar mot tusentals jemenitiska barn ännu inte fått några konsekvenser. Rapporten noterar hur svält har använts som ett vapen i kriget, vilket resulterat i svår undernäring hos tusentals barn. Barn dödas inte bara från bomber och kulor, många dör också långsamt för att de nekas mat, säger Tamer Kirolos, landchef för Rädda Barnen i Jemen.

– Barn ska aldrig vara måltavlor i krig. Trots det ser vi hur skolor och sjukhus i Jemen attackeras och att barn dödas i kriget. Vi måste tillsammans kämpa för att skydda barn, stötta deras återhämtning och se till att de ansvariga ställs till svars, säger Lena Ingelstam, internationell chef på Rädda Barnen.

Kriget i Jemen är inne på sitt femte år och de allvarliga kränkningarna mot barn fortsätter. Hittills har 85 000 barn mellan 0-5 år avlidit till följd av kriget. Kränkningarna består bland annat av luftangrepp, tortyr och sexuellt våld. Rädda Barnen har varit på plats i Jemen sedan 1963 och arbetar exempelvis med att dela ut förnödenheten, stötta sjukvårdsmottagningar och bygga upp tillfälliga skolor.

– Rädda Barnen ser konsekvenserna av den fruktansvärda konflikten dagligen – barn kommer in sjuka och undernärda, ibland är de för svaga för att äta. De dör på grund av brist på rent vatten och mediciner. Så länge konflikten rasar kan vår personal bara fokusera på att hålla barnen vid liv, de har inte möjlighet att stötta barnen i att få en framtid, säger Tamer Kirolos. 

Världen
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login