Kommunarkivarie föreläser för släktforskare i Lindesberg

By on 23 november, 2021

Tisdag 30 november kl 19:00 föreläser Annelie Söderberg – kommunarkivarie i Lindesbergs kommun – om kommunala arkiv. Föreläsningen hålls i Kristinakyrkan, Lindesberg, och arrangeras av Linde Bergslags Släktforskarförening.

Var finns de kommunala arkiven och vad kan vi släktforskare hitta i arkiven? Den frågan besvaras av Annelie Söderberg, kommunarkivarie, som berättar om vad som gäller angående att söka i kommunala arkiv.

  • När: Tisdag 30 november kl 19.00
  • Var: Kristinakyrkan, Lindesberg
  • Entréavgift: 20 kr.

Arrangör: Linde Bergslags Släktforskarförening – en förening som tillvaratar det intresse som finns för släkt-, folkliv- och bygdeforskning i vår trakt.

Lindesbergs kommuns kommunarkiv ska säkerställa att viktig samhällsinformation som skapas i Lindesbergs kommun hanteras, förvaras och bevaras för att kunna användas idag och i framtiden. Uppdraget utgår ifrån den demokratiska rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättskipningen och förvaltningen samt forskningens behov.

Hos kommunarkivet kan alla ta del av allmänna handlingar från kommunens nämnder och förvaltningar. Vissa handlingar är belagda med sekretess och i de fallen görs en sekretessbedömning innan de kan lämnas ut. Det är kostnadsfritt att begära ut kommunens handlingar.

Kommunarkivet ansvarar även för arkiv från de kommuner som fanns innan Lindesbergs kommun bildades 1971. Kommunerna som fanns innan sammanslagningen var: Lindesbergs stad; Linde kommun; Ramsbergs kommun; Fellingsbro kommun; Frövi köping; Näsby kommun.

Släkt- och hembygdsforskning: För dig som forskar eller släktforskar har kommunarkivet material från skolarkiv som till exempel examenskataloger, dagböcker och elevförteckningar. Här finns arkiv från fattigvården och barnavården från 1800-talets mitt och framåt där man kan följa hur vår sociala verksamhet har vuxit fram. Du kan läsa i protokoll från olika styrelser och nämnder och ta del av hur olika beslut har fattats. Som exempel kan nämnas att arkivets första protokoll från Stadsfullmäktige i Lindesbergs stad är från 1883.

Nöje | Örebro län
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login