Konstruktiva hyresförhandlingar i Askersund

By on 12 januari, 2023
Arkivbild

Askersundsbostäder och Hyresgästföreningen är överens om de kommande årens hyreshöjningar. Hyrorna kommer att höjas med 2,2 % vid fyra tillfällen under 2023 och 2024. Höjningarna kommer att ske den 1 januari och den 1 juli under båda åren.

-Vi har haft konstruktiva diskussioner och verkligen försökt att lösa de problem som funnits på bordet – det är onekligen svåra förutsättningar i år – och också hittat lösningar som vi tror och hoppas ska fungera för samtliga inblandade parter, säger Hyresgästföreningens förhandlare Jonas Gabrielsson.

De senaste åren har hyreshöjningarna i Askersundsbostäder varit lägst i Örebro län med ett snitt under 1 % de senaste åtta åren. Det har inneburit att hyresgästerna fått del av de goda förutsättningar och låga räntor som har rått under de senaste åren men det innebär också att bolaget har varit mer sårbart när förutsättningarna förändrats, vilket är ett av motiven till de kommande hyreshöjningarna.

– Det finns bra delar i uppgörelsen som underlättar för hyresgästerna. Höjningen delas upp på flera tillfällen och framför allt blir det en ganska låg höjning nu när det är som tuffast för många. Det finns också en förutsägbarhet i uppgörelsen i och med att man vet vilka höjningar som kommer att komma. Sedan ska man nog se de framtida höjningarna som ett ”värsta- tänkbara-scenario”. Blir förutsättningarna märkbart bättre på främst ränte- och el-sidan framöver så kommer också hyresjusteringarna att kunna jämkas, avslutar Jonas Gabrielsson.

Uppgörelsen har fler dimensioner. Förutom att löpa på två år så finns det en rad samarbetspunkter. Parterna har ambitionen att gemensamt över hyressättning och underhåll men även att gemensamt arbeta för att minska energiförbrukning och miljöpåverkan i boendet.

– Det inte bara guld och gröna skogar i den här uppgörelsen. Det kommer att krävas stora uppoffringar av hyresgästerna – det är höga höjningar totalt även om de delas upp på fler tillfällen – men det kommer också att krävas uppoffringar av Askersundsbostäder i form av effektiviseringar och prioriteringar, säger Jonas Gabrielsson. Tyvärr är nog hyreshöjningarna nödvändiga för att bibehålla kvalitén på boende, förvaltning och underhåll på lång sikt, men vi har också en ambition att arbeta gemensamt för att det ska bli så bra det går för hyresgästerna.

Överenskommelsen i korthet.

Hyrorna i Askerundsbostäder höjs med.

– 2,2 % 1 januari 2023

– 2,2 % 1 juli 2023

– Max 2,2 % 1 januari 2024

– Max 2,2 % 1 juli 2024

  • Systematisk hyressättning ska genomföras under tvåårsperioden. Parterna kan komma överens om att lägga till och värdera förvaltningskvalitet.
  • Avstämningar ska göras utifrån ekonomiska parametrar inför varje hyreshöjning. De ekonomiska parametrarna är de parametrar som finns i trepartsöverenskommelsen.
  • Avstämningar ska göras inför varje hyreshöjning där det ska bestämmas om full hyreshöjning ska tas ut generellt och specifikt på varje fastighet med särskild hänsyn till kallhyror och nyproduktionshyror.
  • Parterna ska ta fram ett system för underhållsgaranti som kan sättas i bruk under avtalsperioden.
  • Parterna ska gemensamt se över vilka energi- och besparingsåtgärder som kan genomföras utifrån ett kostnads- och klimatperspektiv.

Fakta: Askersundsbostäder har 945 lägenheter.

En hyreshöjning på 2,2 % innebär en höjning på 110 kr med 5 000 kr i månadshyra och 165 kr med en hyra på 7500 kr.

Ekonomi | Askersund
Örebronyheter

Källa: Hyresgästföreningen Region Mitt

You must be logged in to post a comment Login